Vedení Ostravy chce zvýšit příspěvek do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Zřídilo ho zastupitelstvo města 26. května 2010 a je určen k hrazení ozdravných pobytů dětí. Do fondu přispívají velcí znečišťovatelé z regionu a stěžejní částkou potom město Ostrava, které dávalo do fondu pět milionů korun, od roku 2012 už 7,5 milionů korun ročně. Podle primátora Ostravy Tomáše Macury by se v budoucnosti mohl příspěvek zdvojnásobit a to na 15 milionů korun. Navýšení však musí schválit ještě zastupitelstvo.

„Je to částka, která by měla pokrýt potřebné výdaje, jak základních, tak mateřských škol na území města. Já budu pokračovat s přesvědčováním velkých podniků, aby do fondu přispěly," uvedl Tomáš Macura s tím, že toto navýšení souvisí s prioritami, které stanovilo nové vedení Ostravy. „Peníze jsme našli díky plošnému pěti procentnímu snížení výdajů napříč celým rozpočtem,"doplnil primátor.

Děti mohou na ozdravné pobyty vycestovat od listopadu do konce dubna. Minimální doba ozdravného pobytu je 14 dnů, maximální výše podpory na jednoho žáka je 4500 korun. Dotace se vztahuje na žáky ostravských mateřských škol, základních škol a žáky víceletých gymnázií do 15 let. Nejoblíbenějším cílem ozdravných pobytů podle mluvčí ostravského magistrátu Andrei Vojkovské zůstávají Vsetínské Beskydy a Jeseníky. „Ozdravné pobyty od založení fondu absolvovalo 9 127 dětí z celkem 115 škol. Z fondu bylo rozděleno více než 38,5 milionu korun," uvedla Andrea Vojkovská. Na závěr dodala, že do dubna příštího roku na ozdravný pobyt pojede dalších 1 791 dětí z 33 škol.

V současné době do fondu přispěla například společnost BorsodChem, a to částkou 48 tisíc korun.