Jsou tomu již dva roky, co město zveřejnilo velkolepou studii, jak vybudovat rozsáhlou rekreační zónu uprostřed města a navrátit zašlou slávu kdysi vyhlášenému lesoparku Benátky. V průběhu zhruba dvaceti let a nákladem 1,8 miliardy korun má na 204hektarovém pozemku na rozhraní obvodů Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves a Vítkovice vyrůst propojená odpočinková zóna.

Cyklostezkami a chodníčky protkané území s piknikovou loučkou, rybníčky s lodičkami, plus hřiště, lesní lázně, park vůní, půjčovny sportovního náčiní, mobilní kiosky s občerstvením…

I když se tehdejší představitelé města netajili tím, že jde o běh na dlouhou trať, zdá se, že poté, co loni v dubnu skončila anketa, kde se mohli vyjádřit i obyvatelé města, co by na daném území chtěli mít, vše utichlo.

Vizualizace nové podoby lesoparku Benátky.

„Neděje se nic," potvrzuje starostka obvodu Mariánské Hory a Hulváky Liana Janáčková.

Právě na území tohoto obvodu se, před téměř sto lety vybudovaná rekreační zóna lesopark Benátky, nachází. Studie navíc zahrnuje i území zaniklého hulváckého koupaliště, což starostku mrzí, protože s tímto územím měla jiné plány. „Soukromý investor by tam mohl vybudovat termální lázně," vysvětluje.

S tím, že se na projektu nepracuje, až tak nesouhlasí zástupci města.

„S využitím studie a jednotlivých záměrů, které jsou v ní navržené, samozřejmě počítáme. Některé projekty ze studie jsou již zrealizované, například Sportovní centrum u Cementárny, případně Terminál Hulváky. Jiné záměry jsou v projektové přípravě. Týká se to cyklostezky části trasy F a Parku vůní u Střední zahradnické školy Ostrava, na nichž se dopracovávají nebo jsou již zpracované investiční záměry a studie proveditelnosti," vysvětlila Andrea Vojkovská, mluvčí ostravského magistrátu.

Vizualizace nové podoby lesoparku Benátky.

A dodala, že se v současné době diskutuje také o zrekultivování lesoparkové zóny Hulváckého kopce a Benátek.

„Zde by měl vzniknout park anglického typu společně s rybníky a mimoúrovňovým propojením jednotlivých parkových částí nad ulicí Plzeňskou a 28. října. Pro tuto část připravujeme vyhlášení tendru na zpracování investičního záměru," podotkla Vojkovská.

Studie byla podle jejích slov koncipována jako strategický podklad, ze kterého se jednotlivé projekty budou realizovat postupně, a to v průběhu následujících dvou desítek let. Záležet bude také na možnostech čerpání dotací.

Celý projekt zahrnuje celkem 57 projektů dílčích. Revitalizací by měl projít nejen samotný lesopark, ale dohromady šest lokalit, které se mají otevřít lidem a vzájemně propojit. Patří mezi ně například přilehlé Novoveské mokřady, okolí vodárny Nová Ves, areál bývalého koupaliště Hulváky či osada Bedřiška.