Bývalý hejtman a bývalý ministr zemědělství, toho času senátor Jaroslav Palas z Krnova byl do svých funkcí zvolen za náš region na kandidátce ČSSD. Sociální demokracii opustil v roce 2012, tedy v době, kdy se policie začala zajímat o financování okázalého rekreačního areálu v Ludvíkově.

Všechna podezření vůči Jaroslavu Palasovi a jeho rodině mají společný základ: výrazný nepoměr mezi hodnotou jejich novostavby v Ludvíkově a jejich přiznanými příjmy.

Chybí důkazy, tak byl případ odložen

Policie se v listopadu 2012 rozhodla prošetřit podezření, že výstavba domu v Ludvíkově mohla rodině Palasových sloužit pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Policistům se navzdory pečlivému vyšetřování nepodařilo najít důkazy pro krácení daní ani pro praní špinavých peněz.

Proto byl letos v srpnu Palasův případ odložen.

Nepoměr majetku a příjmů: záhada

Pro trestnou činnost sice důkazy chybí, ale současně ani zapojením mnoha policejních vyšeřovatelů se nepodařilo objasnit, proč má penzion v Ludvíkově o deset milionů vyšší hodnotu, než si rodina Palasových mohla našetřit ze svých oficiálních příjmů.

Navzdory odloženému trestnímu řízení dodnes zůstává velkou záhadou zjevný nepoměr mezi majetkem a příjmy Palasových. To ale samo o sobě není trestný činem.

Kupecké počty: nesedí miliony

Vyšetřování ukázalo, že dům nebo spíš penzion, který si Palasovi nechali postavit v Ludvíkově, má včetně pozemků a vnitřního vybavení hodnotu kolem 29 milionů. Souhrn oficiálních příjmů z práce manželů Palasových a jejich syna dosáhl 31 milionů.

Vzali si desetimilionovou půjčku, takže i s ní rodinná aktiva dosáhla 41 milionů. Celkové výdaje rodiny, tedy včetně investic do penzionu v Ludvíkově, ovšem přesáhly 50 milionů korun. I laikovi musí být jasné, že tady něco nehraje.

Za Ludvíkov často platili v hotovosti

Policie došla k závěru, že rozdíl mezi příjmy a výdaji Palasových byl minimálně 9,5 milionu. Na stavbě v Ludvíkově se podílela řada dodavatelů, kterým bylo několik milionů vyplaceno v hotovosti na ruku. Policie se soustředila na podezření, zda tyto peníze získané neprůkazným způsobem mohly pocházet z nezákonných aktivit.

Indicie ještě nejsou trestný čin

Palas už delší dobu své kolegy v politice a hlavně v ČSSD ujišťuje, že si za třicet let aktivní práce s manželkou našetřili dost peněz, aby mohli v roce 2007 zahájit stavbu penzionu. Vyšetřovatelům slíbil výpisy z účtů i odborné ocenění prací a materiálů v Ludvíkově.

Předložené výpisy potvrdily, že Palasovi měli v době výstavby k dispozici desetimilionovou půjčku, ale také to, že před půjčkou měli na účtech pouhých 250 tisíc. Kde tedy měli uložené všechny ty celoživotní úspory, na které se Palas odvolává?

Policejní orgány se ocitly v situaci, kdy zdroje financí nejsou známy, ale to samo o sobě není trestný čin. Disproporce mezi příjmy a výdaji je pouhá indicie, která určila další směr trestního řízení, ale není to důkaz.

Novostavba v Ludvíkově podle policejního vyšetřování byla řádově o deset milionů dražší, než kolik si rodina senátora Jaroslava Palase mohla našetřit z legálních příjmů. Je to záhada, ale ne trestný čin.

Novostavba v Ludvíkově podle policejního vyšetřování byla řádově o deset milionů dražší, než kolik si rodina senátora Jaroslava Palase mohla našetřit z legálních příjmů. Je to záhada, ale ne trestný čin. Foto: Deník/Dalibor Otáhal

Kolik vlastně Palasovi vydělali a kolik utratili?

Rodinné příjmy

Legální čistý příjem Jaroslava Palase v letech 1992 až 2012 byl 22 milionů. Manžela a syn mohli přinést do rodinného rozpočtu kolem sedmi milionů. Další peníze získali prodejem chalupy ve Městě Albrechticích. Součtem prokazatelných legálních příjmů došli policejní vyšetřovatelé k částce 31 milionů korun.

Rodinné výdaje

Každá rodina má nejen příjmy, ale také výdaje. Ta Palasova si pořídila například dům a pozemky na Mikulášské ulici v Krnově. V čestném prohlášení poslance parlamentu za rok 1999 Jaroslav Palas uvedl hodnotu této nemovitosti 4,2 milionu korun.

V roce 2013 už její hodnotu odhadoval na šest milionů. K této stavbě je potřeba připočíst také pozemky v hodnotě 1,2 milionu a náklady na renovaci nebo pořízení solární elektrárny na střechu. Rodina Palasova vlastnila také různá auta v hodnotě přes šest milionů a byt ve Zlatých Horách za milion.

Policistům bylo jasné, že peníze utracené na pořízení domu, pozemků, bytu nebo aut Palasovi logicky nemohli využít na financování stavby v Ludvíkově. Během výstavby penzionu navíc ležely Palasovým na bankovních účtech další peníze, které nezapojili na financování této investice.

Také museli z něčeho žít, platit pojistky, letenky, nájmy a další výdaje.

Jaké doklady Palas policii nevydal

Jaroslav Palas odmítl vyšetřovatelům vydat některé požadované doklady k Ludvíkovu jako smlouvy s dodavateli, stavební deník nebo kompletní projekt. Odmítl policii součinnost se zdůvodněním, že nemá zájem, aby na základě nesmyslného anonymního oznámení byly kromě něj obtěžovány další subjekty. Dál trval na tom, že příjmy jeho rodiny byly dostatečné na financování novostavby v Ludvíkově.

Dodavatelské firmy z Ludvíkova proto museli policisté pracně dohledávat vlastním šetřením. K nejvýznamnějším firmám, které se podařilo dohledat, patřila Renova Opava (11 milionů), René Darmovzal (1,7 milionu), BWS Přerov (milion), Keramika Lissek (1,7 milionu), Jiří Majnuš Hajma (1,8 milionu) nebo Vladislav Uličný Intext (3 miliony).

Policejní orgány ze zajištěných dokladů zjistily, že v Ludvíkově byly provedeny práce minimálně za 21 milionů. To však zdaleka nepokrývá celou stavbu, takže bylo nutné přistoupit ke znaleckému ocenění.

Znalecké posudky

Dva posudky, které předložil vyšetřovatelům právní zástupce Palasových, považují policejní orgány z různých důvodů za netransparentní. Neumožnily jim vyčíst ani orientačně na kolik peněz přišla výstavba nemovitosti.

Vyzvali proto Jaroslava Palase, aby dobrovolně zpřístupnil svůj dům v Ludvíkově nezávislému znaleckému ústavu. To Palas odmítl s tím, že již zpracované znalecké posudky obsahují všechna potřebná fakta pro posouzení nemovitosti. Palas sdělil policistům, že vypracování dalšího posudku považuje za nadbytečné a neúčelné.

Nezávislí znalci se dostali k ohledání ludvíkovské nemovitosti až v rámci domovní prohlídky, kterou nařídil Okresní soud v Bruntále.

Platby v hotovosti

Zajímavé bylo pátrání po tom, kdo a jakým způsobem platil za práce odvedené v Ludvíkově. Transparentním převodem z účtu na účet bylo proplaceno jen něco kolem deseti milionů, zatímco většina nákladů byla placena v hotovosti.

Platby na ruku inkasovala hlavně Renova Opava (6 milionů) za hrubou stavbu a krnovský Intext Vladimíra Uličného (milion) za interiéry.

Poměr hotovostních a bezhotovostních plateb policisté zjišťovali porovnáním faktur, výpisů z účtů a stvrzenek. Zarazilo je také to, že částky vyplacené v hotovosti vůbec neodpovídaly výběrům z bankovních účtů Palasových.

Policisté museli konstatovat, že navzdory trpělivé práci se jim z nepodařilo objasnit původ podstatné části peněz proinvestovaných v Ludvíkově. Stále ale platí, že pouhé podezření ještě není důkaz trestné činnosti.

Případ odložen

Policie v této kauze prošetřovala nejen různé podněty a oznámení, ale také vazby Jaroslava Palase na jeho věřitele a i na jeho dlužníky. Při pátrání po tom, kdo by Palasovi mohl s financováním pomáhat, prověřovala policie různé firmy, podnikatele, spolupracovníky a příznivce.

Prověřila v jeho okolí veřejné zakázky i příjemce dotací. Ani rozsáhlé vyšetřování neodhalilo žádnou trestnou činnost. Za této důkazní situace byl případ letos 10.8. odložen.

„Toto usnesení bylo přezkoumáno dozorovou státní zástupkyní a vzhledem ke zjištěné důkazní situaci bylo shledáno věcně správným a zákonným. Považuji za nutné zdůraznit, že toto rozhodnutí policejního orgánu nevytváří překážku pro případné další šetření. Pokud by v budoucnu byly zjištěny nové zásadní informace, může být v trestním řízení dále pokračováno," komentoval odložení případu státní zástupce Libor Malý.