„Uvedené produkty nejsou vhodné k lidské spotřebě," uvedla ve zprávě ředitelka krajské hygienické stanice Helena Šebáková. Renáta Brablcová z krajské hygienické stanice doporučuje lidem, kteří si v pálenici lihovinu zakoupili, aby byli opatrní a raději si nechali vyšetřit vzorky nebo alkohol přímo reklamovali u výrobce.

Laboratorní analýza

Laboratorní analýzu lihovin provádí podle ní například Zdravotní ústav v Ostravě (tel. 596 200 111) nebo laboratoř VŠB v Ostravě-Porubě (tel. 596 991 554). Cenu vyšetření, která se podle zjištění Deníku pohybuje v řádu stokorun, si ale musí zaplatit ten, kdo o něj požádá.

Podle Renáty Brablcové se upozornění hygieniků vztahuje na uvedené destiláty z letošního ledna.

„Projevy otravy 2-propanolem a 2-metyl-2-propanolem mohly být podobné jako u alkoholového opojení, tedy útlum, ospalost, bolesti hlavy, slabost, závratě, nevolnost, poruchy vidění. 2-propanol má však dvakrát silnější depresivní působení na centrální nervovou soustavu než etanol a otrava trvá dva- až čtyřikrát déle než otrava alkoholem," dodala Renáta Brablcová.

Mluvčí Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj Pavla Zdobnická už dříve uvedla, že celní úřad zajistil všechen alkohol ze zmíněné pálenice a uskladnil jej ve svých prostorách. Jak dodala, jsou oslovováni i zákazníci pálenice. „Množství škodlivých látek bylo nadlimitní, ale nebylo tak vysoké, aby mohlo ohrozit život lidí, kteří by jej vypili. Určitá zdravotní rizika ale způsobit mohlo," vysvětlila Pavla Zdobnická.

Zmíněná pálenice pokračuje ve své činnosti a provozy ke včerejšímu odpoledni nezastavila. „Pokračujeme i ve vydávání destilátů našim zákazníkům. Necháváme si dělat i rozbory vzorků našich destilátů, zákazníkům také poskytneme informace telefonicky. Číslo telefonu najdou na svých přihláškách, které dostali, když jsme od nich ovoce vykupovali," uvedla žena na telefonní lince pěstitelské pálenice.

Hygiena varuje před dalším alkoholem z ostravské pálenice

Ostrava Nejenom destiláty z pálenice Fakr v Ostravě-Radvanicích z letošního ledna, ale i ty vyrobené v jiném období mohou být podle informací hygieniků nebezpečné.

„V případě pochybností doporučujeme lidem nechat si kvalitu těchto produktů zkontrolovat v laboratoři," informovala ředitelka krajské hygienické stanice Helena Šebáková.

Hygienici už dříve přišli s tím, že některé láhve jablečného a hruškového destilátu z této pěstitelské pálenice obsahovaly látky používané k denaturaci lihu, které nejsou běžnou součástí lihovin. Nejsou tak určeny ke konzumaci. Případem se zabývá státní zemědělská i potravinářská inspekce a také celníci. Mluvčí Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj Pavla Zdobnická už dříve uvedla, že celníci zajistili všechen alkohol ze zmíněné pálenice a uskladnili jej ve svých prostorách. Zmínila také, že množství škodlivých látek bylo nadlimitní, ale nemohlo nijak ohrozit životy těch, kteří se z láhví napili.