Necelý měsíc trvala oprava památníku Miloše Sýkory v Těšínské ulici ve Slezské Ostravě. „Socha potřebovala jednak klasicky očistit od mechu, lišejníku a nánosu nečistot," řekl sochař a restaurátor Martin Kuchař, který památník opravoval.


Socha je vytvořena z takzvaného slezského mramoru. Podle restaurátora s sebou tento na pohled efektní materiál přináší ovšem značná úskalí.

„Ze stejného mramoru je vytvořena většina soch například v Itálii a v dalších zemích jižních Evropy. V tamních klimatických podmínkách vydrží i stovky let jen s lehkým opotřebením. U nás ale mrazy a kyselé deště materiál značně narušují. Vznikají praskliny, některé části se vymývají a bortí. Mikrospárami pak voda proniká až do těla sochy," vysvětlil Martin Kuchař a popsal další úpravy, které na památníku v září tohoto roku provedl. „Povrch jsem ošetřil tmelem na bázi mramorové moučky, aby socha snáze odolávala vodě. Jedná se o speciální chemický tmel, který obnovuje krystalickou vazbu materiálu památníku. Proces opotřebení se tak může dost zpomalit," vysvětlil sedmačtyřicetiletý restaurátor, podle kterého by socha mohla potřebovat další renovaci až za dvacet let.

Opravu památníku financoval městský obvod Slezská Ostrava. „Celá akce si vyžádala pětatřicet tisíc korun," přiblížil mluvčí Slezské Ostravy Jan Král.

Sochu Miloše Sýkory poblíž stejnojmenného mostu, jehož záchranu má symbolizovat, vytvořil v roce 1958 akademický sochař Konrád Babraj.