Zpět byly umístěny restaurované nápisné desky a nově přibyla informační tabulka. Odborné práce měli na starost restaurátoři.

„Vyčištěny byly tři vápencové stély, které byly hodně napadeny exhaláty,“ vysvětlil sochař Martin Kuchař, jeden z restaurátorů, který práce prováděl.

Kovová trnová koruna byla restaurována pasířem Pavlem Strakošem v ateliéru v Hradci nad Moravicí za dohledu odborného restaurátora Ondřeje Šimka a památkářů. Martin Kuchař kromě bílých stél restauroval i nápisné desky, a to ve svém ateliéru ve Vělopolí na Těšínsku.

Památník obětem hornické stávky v roce 1894 v Ostravě.

Podle sochaře byl památník už ve velmi špatném stavu, navíc jeho okolí bylo zarostlé okolními stromy a keři tak, že mnoho lidí ani nevědělo, že v těchto místech památník stojí.

„Rekonstrukci považuji za velmi zdařilou včetně okolní žulové dlažby. Dříve tady byl nehezký původní asfalt a dlaždice,“ dodal dále Martin Kuchař. Opravy financovalo město Ostrava a městský obvod Slezská Ostrava.