Základem rekonstrukce bylo navýšení parkovací kapacity, a tím tedy i možnosti odstavení vozidla mimo centrální části Ostravy, což ve svém důsledku znamená rovněž snížení emisí a zlepšení životního prostředí v centru města. Nově parkoviště nabízí 174 parkovacích míst.

Náklady na stavbu dosáhly 20,7 milionu korun bez DPH a jejím zhotovitelem byla společnost COLAS CZ, autorem projektové dokumentace pak firma SHB.

Přestupní terminál je využíván pro přestup z meziměstských autobusových linek a osobní automobilové dopravy na linky MHD. Jsou na něm nástupiště veřejné dopravy, budova městské policie, čekárna i veřejné toalety.

Nové parkoviště na Hranečníku rozšíří kapacity stávajícího parkoviště, Ostrava, 1. 2. 2023
Bude zdarma? Na okraji Ostravy se brzy otevře nové záchytné parkoviště

„Už původní parkoviště s počtem 82 parkovacích míst bylo plně využíváno, a proto bylo jeho rozšíření logickým krokem k posílení funkce P+R. Parkoviště má nyní dvojnásobnou kapacitu a je napojeno nejen na MHD, ale také na systém městských sdílených kol. Nově nabízí také nabíječky pro elektromobily. Projekt byl zpracován s maximálním ohledem na životní prostředí. Výrazně posiluje podíl nově vysazené zeleně. Zároveň jsme pilotně v rámci parkoviště navrhli systém nakládání s dešťovými vodami. Parkovací stání jsou z drenážní dlažby s rozšířenými spárami pro vsakování vody. Dešťové vody jsou po přečištění sváděny do akumulační nádrže a zpětně využívány k zálivce zeleně,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Rozšířené parkoviště sestává z 92 parkovacích stání s kolmým řazením: 80 běžných parkovacích stání, 7 vyhrazených parkovacích stání pro nabíjení elektromobilů, 5 vyhrazených parkovacích stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.

Parkoviště P+R Hlučínská, 25. ledna 2022 v Ostravě.
Parkování za korunu? V Ostravě zkoušejí revoluční systém, využít se musí MHD

Práce skončily v posledních únorových dnech, v průběhu jarních dní letošního roku se ještě bude vysazovat náhradní výsadba. Při vjezdu na parkoviště bude do budoucna umístěn na obou stranách závorový systém, který je součástí centrálního závorového systému na území města Ostravy.