Město se v nejbližších letech zbaví hned několika proluk v historickém centru, sloužících dnes vesměs coby parkoviště. Parkovací dům za katedrálou je proto podle zástupců města, architektů i památkového ústavu téměř jedinou myslitelnou možností. A to přestože se všichni shodují, že jeho umístění sotva sto metrů od centrálního Masarykova náměstí je nanejvýš kontroverzní.

„Víme to. Objekt nám ale pomůže vyčistit okolí katedrály, navíc chceme, aby vypadal jako plnohodnotný dům,“ říká investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová a poukazuje na výraznou odlišnost od plánovaného parkovacího domu u krajského úřadu.

Rovněž v tomto případě město vypsalo architektonickou soutěž, kterou vyhrálo studio Chalupa architekti. „Navrhli jsme konvertibilní budovu – městský palác o velikosti poloviny celého jednoho bloku, který na určitou dobu dokáže poskytnout přes 400 parkovacích stání. Budova s životností několika staletí bude mít šest nadzemních parkovacích podlaží, přízemí se službami a obchody a dva parkovací suterény. Nájezdové rampy se v budoucnu v případě potřeby dají vyjmout a objekt lze transformovat,“ popsal v pondělní podvečerní debatě Marek Chalupa, architekt a spoluautor vítězného návrhu ze studia Chalupa architekti.

Jako malá Vídeň?

Petr Buryška, urbanista z městského ateliéru MAPPA, v jehož zázemí se debata konala, v této souvislosti zmínil Vídeň. „Ta je doslova poseta parkovacími domy, proto si tam mohli dovolit vymístit parkovací stání z ulic,“ připomíná. Michal Zezula, ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě zase z pohledu památkáře podotkl, že se velmi dobře podařilo provázat novostavbu se sousední farou. „A tím se povedlo navázat i na architektonické kulturní dědictví Ostravy,“ říká Zezula.

Podle odhadů by parkovací dům měl vyjít na 407 milionů korun. V příštím roce by měla být dokončena příprava projektu a v roce 2023 by měl být v ideálním případě postaven. „Věřím, že to je reálné, nemůžeme vše projektovat deset let,“ tvrdí Bajgarová. Samotné stavbě bude stejně jako v případě Nových laubů předcházet záchranný archeologický průzkum.