Ostravští motoristé, kteří před svou cestou do práce či kamkoliv jinam kontrolují informační portál dopravniinfo.cz, aby se vyhnuli dopravním nesnázím na silnicích, si v uplynulých dnech možná všimli nové služby.

Vedle informací o zátarasech, objížďkách či třeba možnosti tvoření kolon nově zjistí také to, jaká je obsazenost některých ostravských parkovišť. A to díky společnému projektu Ředitelství silnic a dálnic, které portál provozuje, a Magistrátem města Ostravy coby poskytovatelem dat.

Zobrazování obsazenosti parkovišť v procentech bylo na dopravniinfo.cz spuštěno v minulém týdnu, nejprve zkušebně, poté trvale.

„Na webu jsou zobrazovány informace o obsazenosti parkovišť, která provozuje společnost Garáže Ostrava a jež jsou vybavena závorovým systémem," uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská s tím, že informace se aktualizují v intervalu šedesáti sekund.

„Za předpokladu, že provozovatel parkoviště souhlasí se zveřejněním dat, lze do systému navést jakýkoliv parkovací objekt vybavený závorovým systémem, nebo kterýmkoliv jiným, jenž umožňuje spolehlivé odečítání vozidel na vjezdu a výjezdu z parkoviště," dodala mluvčí Vojkovská k možnému rozšíření této služby, která na dopravniinfo.cz čítá prozatím sedm parkovišť v centru Ostravy a osmé u hlavního nádraží v Přívoze.

Ovšem s ohledem na to, že se jedná výhradně o placená parkoviště, je o ně menší zájem než o ta neplacená. Konají-li se ale ve městě větší akce a nával lidí, přijdou tyto informace vhod.

A nejen tehdy, někteří motoristé vyhledávají placená místa úmyslně, což je případ i parkoviště v Ostravě-Dubině, které se k nelibosti parkujících změnilo z placeného na neplacené. V tomto případě se ale jedná o trvalé využívání parkoviště místními.

Kromě portálu dopravniinfo.cz jsou informace o obsazenosti parkovišť dostupné také na webu doprava.ostrava.cz. „Zde lidé najdou také informace o cenách parkovného," dodala Andrea Vojkovská z ostravského magistrátu.

Petr Jiříček