„V rámci letošní etapy dojde k úpravě zhruba poloviny sídliště, které se nachází od řeky Ostravice po ulici Bohumínskou. Provedena bude oprava parkovacích míst, vysazena zeleň a osazen nový městský mobiliář. Nově budované chodníky budou dostatečně osvětlené,“ popsal plány s obnovou sídliště starosta Richard Vereš.

Jako poslední bude probíhat obnova etapy, která by v obdobném duchu zajistila úpravy směrem k Domovu pro seniory Kamenec. Ta měla proběhnout dříve, ale po jednání s projektantem byl dohodnut jiný postup.

„Důvodem je vyřešení parkování pod estakádou, kde nově vzniknou parkovací místa pro rezidenty sídliště Kamenec,“ informoval o plánovaných změnách starosta. Cena rezidenční karty bude činit 360 korun za rok.

Postupně vznikne 225 nových parkovacích míst. Instalováno již zde bylo veřejné osvětlení, dále bude položen nový asfaltový povrch, osazeny obrubníky a dopravní značení. Chybět nebude ani kamerový systém.

Sídliště KamenecZdroj: Archiv

„Již letos pod severní části estakády Bazaly vybudujeme 96 parkovacích míst, v dalších dvou letech pak ve spolupráci s městem Ostrava využijeme centrální část a dobudujeme zpevněné plochy pod jižní částí, kdy po jejím propojením s ulicí Bohumínskou vznikne dalších 129 parkovacích míst, doplnil starosta Vereš.