Každý, kdo v posledních letech prošel pasáží Vesmír, která spojuje ulici Nádražní a Tyršovu v centru Ostravy, ví, že se na ní podepsal zub času. Centrální obvod to chce ale změnit a na září chystá rekonstrukci za bezmála 4,8 milionu korun.

„Na investiční akci je již zpracována projektová dokumentace a požádali jsme město o finanční transfer. V rámci investiční akce bude provedena celková repase konstrukcí pasáže podlaha, odvodnění, stěny, výměna výkladců, dveří a rekonstrukce části domu Tyršova 25," vyjmenovala mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Jana Pondělíčková a dodala, že navíc kromě nového osvětlení pasáže bude u obou vstupů instalována mříž pro uzavírání v nočních hodinách.

Pasáž Vesmír.„To je zejména kvůli bezpečnosti. Pasáž bude po opravě uzavírána v době od 23 do 5 hodin," uvedla.

V pasáži Vesmír jsou kromě obchodů i vchody do dvou bytových domů. Jejich majitelé nemusí mít strach, že by se domů po zavření elektronických mříží nedostali. „Ve stahovatelných mřížích bude otevíratelná část na klíč, který dostane každý obyvatel, a budou tak moci z obou stran projít," přiblížila Adéla Macháčová z architektonické firmy MS architektura a design, která novou podobu pasáže navrhla.

„Projekt řeší také rekonstrukci dílčí přízemní části fasády. Fasáda domu číslo 24 v ulici Nádražní byla již opravena, a zůstává tedy bez zásahu, pouze se osadí vstupní mříž. Fasáda domu číslo 25 v ulici Tyršově se bude rekonstruovat do úrovně první římsy včetně," řekla Deníku Macháčová.

Co na to Ostravané?

Pasáží Vesmír denně projdou desítky lidí, ať už cestujících z tramvajové zastávky Stodolní nebo právě návštěvníků zmíněné „barové" ulice.

„Zesvětlení a oprava prostoru by určitě prospěly bezpečnosti. Myslíme si, že tím, jak pasáž vypadá, hodně napomáhá problémům, které tady máme. Opilci nám tady močí, zvrací, často tady feťáci berou drogy. Zabezpečením průchodu se to snad změní a budou si muset najít temné místo někde jinde," říká majitel kavárny v pasáži.

Ne všechny ohlasy jsou ale pozitivní, například dlouholetému obyvateli jednoho z domů v pasáži se nelíbí stahovatelná elektrická mříž.

„Stačilo by, kdyby se do pasáže instalovaly bezpečnostní kamery. Policie je odsud vzdálena tři minuty. Zavírat každý večer pasáž mi přijde jako nesmysl. Je to logické prodloužení Stodolní a spojnice s centrem města a tramvajovou zastávkou. Řada lidí tak bude úplně zbytečně zacházet o ulici dále," míní Ostravan, který si nepřál být jmenován.

Co bude v pasáži Vesmír nového?
>> Odstrojený a očištěný světlík s novým nátěrem v bílé barvě a vyměněnými skleněnými tabulemi.

>> Upravená přiléhající část střešního pláště, který zajistí voděodolnost a vodotěsnost pasáže.

>> Bude opravena podlaha, v potřebných místech přeložena, chybějící, poškozené nebo odlišné díly dlažby budou doplněny za adekvátní náhradu stejného vzhledu.

>> V centrální části světlíku nahradí stávající podhled z červených lamel nový, do kterého se umístí nově navržená bodová svítidla.

>> Stávající osvětlení pasáže nahradí nové. Reflektorem bude také nasvícena původní plastika. Nově je navrženo osvětlení nad římsou v atriu, které bude řešeno liniovým LED pásem.

>> Budou odstraněny všechny konstrukce přidané po ukončení výstavby původní pasáže, také všechny krabicové plechové poutače. Stávající kamenné obklady pilířů světlíku v interiéru pasáže budou zachovány, očištěny a případně doplněny. Odstraní se také stávající červená výmalba, omítky budou vyspraveny a srovnány a provede se nová výmalba pasáže v barvě světlejšího kamenného obkladu.