Obyvatelé Moravskoslezského kraje mohou prostřednictvím hlasování na webových stránkách sestra.msk.cz vybrat z patnácti nominovaných tu, která získá titul Sestra veřejnosti. Hlasování začalo 1. a končí 17. září. Stejně jako v předešlých ročnících bude z hlasujících vylosován jeden, který se může těšit na krásné ceny.

Soutěž Elite Model Look se každoročně koná ve více než třiceti zemích světa.
Šance pro krásky a krasavce z regionu. Castingy Elite Model Look začínají

„Šestý rok vzdáváme touto anketou hold náročné práci našich zdravotníků, chceme jim tím dát najevo, jak si jejich práce vážíme a ceníme. Velmi mě těší, že se k nám v anketě Sestra veřejnosti přidává stále více a více lidí. Loni přišly desítky tisíc hlasů, věřím, že letos, kdy jsme si snad už opravdu všichni uvědomili, co pro nás zdravotní sestry denně dělají, přibydou další. Všichni zdravotníci si zaslouží toto naše poděkování, i když každý rok může odborná porota vybrat jen patnáct finalistů,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Odborná veřejnost i jednotlivá zdravotnická zařízení v Moravskoslezském kraji mohla v průběhu července nominovat do ankety Moravskoslezská SESTRA 2020 své kandidáty. Porota vybírala tři finalistky do každé z pěti vypsaných kategorií: sestra u lůžka, ambulantní a domácí péče, paliativní a hospicová péče, porodní asistentka, ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči. Jména vítězů v jednotlivých kategoriích se patnáct finalistek a finalistů dozví až v průběhu slavnostního galavečera, který se uskuteční 25. září 2020 v aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Tady také zazní jméno vítěze šesté kategorie – Sestra veřejnosti.

Pojízdná kavárma projektu Mental Cafe v Ostravě.
Bez hanby! V Ostravě chtěli okrást mentálně postižené kavárníky

„Báli jsme se, že v letošním roce nebudeme moci prestižní anketu uspořádat a poděkovat tak našim sestřičkám i ošetřovatelům za jejich namáhavou práci. Díky jejich píli a nasazení však nakonec můžeme šestý ročník uskutečnit. Náš zdravotnický personál si to opravdu zaslouží,“ dodal náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

K TÉMATU

O tom, kdo získá titul Sestra veřejnosti, může veřejnost z patnácti nominovaných vybírat od 1. do 17. září na těchto webových stránkách. „Každý z hlasujících si zde může prohlédnout fotografie a přečíst stručný text, který všech patnáct vybraných finalistek představí. A podle toho se rozhodnout, pro kterou z nich bude hlasovat. Každý však může udělit z jedné internetové adresy maximálně pět hlasů denně,“ upřesnila Pavla Chodorovská ze společnosti Kongresy CZ, která anketu organizuje. Dodala, že všichni, kdo se hlasování o Sestře veřejnosti zúčastní, se dostanou do slosování. Vítězka se může těšit na krásné ceny, v podobě mobilního telefonu, dárkové tašky, nebo dvou vstupenek na slavnostní galavečer. Akce se koná pod záštitou ministra zdravotnictví, hejtmana Moravskoslezského kraje a odbornou záštitou prezidentky České asociace sester.