Pravidelná rubrika Deníku: STAV PO ROCE

Momentálně je pátrání zastaveno. Rozběhnout by se mělo zase na podzim.

„Zapojili jsme jak odborníky, kteří na místě provedli měření, tak také proutkaře. Na základě výsledků obou průzkumů se nám podařilo najít zdivo. Může jít o spojovací chodbu mezi zámkem a nedalekou hospodářskou budovou," popsal dosavadní výsledky pátrání Petr Bujok z Vysoké školy báňské, který je vedoucím odborného průzkumného týmu.

Pak bylo pátrání zastaveno.

„Čekali jsme, zda se nám podaří získat finance na další pátrání z grantu," řekl Petr Bujok s tím, že na místo by se spolu se svými studenty rád vrátil zase na podzim. „Chceme pokračovat v pátrání v místech poblíž fary, která označily jak geofyzikální průzkumy, tak i proutkaři," přiblížil Petr Bujok.

Na možnou existenci tajné chodby upozornil před časem předseda porubské letopisecké komise Jiří Lexa. Ten shromáždil výpovědi pamětníků, z nichž někteří dokonce mluví o tom, že v chodbě byli v závěru druhé světové války zasypáni němečtí vojáci. „Ti se údajně do chodby ukryli 28. dubna 1945. Rudá armáda však měla nechat výbuchem oba vchody chodby zatarasit. Pokud by se tato tvrzení zakládala na pravdě, mohly by být v chodbě ostatky vojáků. Věřím, že průzkumy poodhalí roušku tajemství tajné chodby, o níž neexistují žádné písemné zmínky," řekl už dříve Lexa.

Objekty, které má tajná chodba spojovat, patří k nejstarším dochovaným památkám Poruby. Historie kostela svatého Mikuláše sahá do 15. století, ze století následujícího pak pochází porubský zámek, který byl vystavěn v renesančním slohu okolo roku 1573.

RUBRIKA STAV PO ROCE VYCHÁZÍ PRAVIDELNĚ V KAŽDÉM TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ ÚTERNÍHO MORAVSKOSLEZSKÉHO DENÍKU (SPOLEČNĚ SE SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU OSTRAVA PLUS).