Výsledkem je v tuto chvíli už 170 uzavřených dárcovských smluv.

„Chtěli bychom veřejnosti poděkovat, jde o významné životní rozhodnutí a současně nezištnou podporu rozvoje medicíny. Toho si velmi vážíme," sdělil František Dorko, vedoucí Ústavu anatomie Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Počet podepsaných dohod s dárci by byl podle něj ještě vyšší, ale u zhruba 130 zájemců byla překážkou velká vzdálenost od Ostravy více než limitních sto kilometrů.

V tuto chvíli Lékařská fakulta ještě vyřizuje dalších několik smluv. „I když jsme uzavřeli poměrně mnoho smluv, dalším se nebráníme," doplnila proděkanka Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro studium a celoživotní vzdělávání Ivona Závacká.

Lidé, kteří mají kladný vztah k lékařské vědě a vzdělávání, ale i ti, kteří nemají příbuzné nebo prostě jen nechtějí připustit, aby jejich tělesné ostatky zůstaly po smrti bez účelu, měli možnost uzavřít dohodu s univerzitou po zhruba dvou letech od první výzvy, kdy anatomický ústav získal 250 dárců.