„Je jasné, že na takovou pandemii jsme nebyli připraveni a z toho také plynou chyby, které jsou pochopitelné a lze je víceméně snadno odpustit. Pandemie však trvá již pátý měsíc a to je dost času, aby premiér připravil postup, jak správně postupovat," míní lídr ČSSD pro podzimní volby do krajských zastupitelstev Petr Kajnar.

„Problém je za prvé v zanedbání situace na OKD, kde se o nakažených vědělo již začátkem dubna a žádná větší opatření nevznikla ani v samotném ohnisku. Za druhé v překotných opatřeních krajské hygieny pod tlakem ministra zdravotnictví Vojtěcha. Za třetí v tom, že nebyly zváženy dopady, které tak razantní rozhodnutí vyvolají. A za čtvrté, že když ministr Vojtěch pochopil, kde udělal chybu, tak se pouze omluvil, ale neodvolal nebo nekorigoval nařízená opatření," vyjmenoval Kajnar ve svých očích hlavní problémy.

„Moravané a Slezané přece dokážou pochopit a respektovat nařízení ohledně koronaviru. Prokazujeme to už čtyři měsíce, ale rádi bychom věděli dopředu, v jaké situaci budou určitá opatření nařízena. Jsme přece gramotní. Svalovat odpovědnost za chyby na hygienu není oprávněné, ta přece není stavěna na řízení krizových situací. V posledních parlamentních volbách všichni uvěřili tomu, že nám již nebudou vládnout nemehla. No, nestalo se tak."

K TÉMATU

Plná verze vyjádření Petra Kajnara

Řídit stát jako firmu je možná dobré heslo do voleb, ale pro řízení věcí veřejných /res publica/ však existují již stokrát osvědčené postupy, kterých by bylo dobré se držet. Je jasné, že na takovou pandemii jsme nebyli připraveni a z toho také plynou chyby, které jsou pochopitelné a lze je víceméně snadno odpustit. Pandemie však trvá již pátý měsíc a to je dost času, aby premiér připravil postup, jak při nové vlně nákazy, což tato událost může být, správně postupovat. Dovolím si udělat drobný příměr k situacím, které známe již z předchozích let …procesně by stačilo opsat krizové řízení při povodních. Výšku hladiny vody nahradit počtem nakažených. Ředitel povodí by v krizovém štábu být nemusel, ale jinak by personální obsazení zůstalo téměř stejné. Starosta, primátor a zejména hejtman, který má k dispozici odborníky a ředitele všech organizací, kterých se jenom krize a opatření může dotknout. Rozhoduje on a on nese odpovědnost. Takto to ale v tomto případě nebylo. Rozhodovalo se jinak a vedení kraje to nevědělo a to je zásadní chyba.

Roušky patrně všechny neochrání, ale opatření jako takové jistě povede ke snížení počtu nových případů a v takovém případě je v pořádku. Problém je však v něčem jiném:

Za prvé jde o dlouhodobost problému a jeho zanedbání. O nakažených na OKD se vědělo již začátkem dubna a žádná větší opatření nevznikla ani v samotném ohnisku. Paní ministryně Šilerová možná rozumí financím, ale o dolech, které má svěřeny, nemá ani páru. Problémová situace na dolech s šesti tisíci zaměstnanci si vyžaduje řízení krizovým štábem. Když ne na úrovni státu, tak určitě kraje. Bohužel, takto celá věc bobtnala další dva měsíce a stát jako vlastník OKD a Krajská hygienická stanice věci jen povrchně přihlíželi bez větších funkčních řešení. OKD nakonec zavřeli, Karvinou zbytečně vystavili tlaku veřejnosti a nebyli schopni zavést ani taková opatření, aby nakonec zkratkovitě nezazmatkovali s pátečními nařízeními pro celý Kraj. Ve stručnosti mi toto celé připadá jako dlouhodobě podceněný problém, který nikdo cíleně neřídil.

Za druhé, že po obvinění z pasivity v případě OKD a pod tlakem ministra zdravotnictví Vojtěcha, krajská hygiena učinila překotné rozhodnutí, kdy nebyl čas na přípravu a projednání případných námitek. Fakt, že o nástupu opatření se vědělo již několik dní předem, připustil sám ministr Vojtěch. Bylo by přece nanejvýš logické, aby se o platnosti nařízení vědělo předem a bylo to komunikováno. Z velké části by to zamezilo negativnímu vnímání tak náhlého zásahu do života lidí.

Za třetí, že nebyl zvážen dopad, které tak razantní rozhodnutí, má na lidi a aktuálně probíhající dění v kraji. Nařízení svým rozsahem zasahuje do obrovského okruhu mnoha činností a je naprosto nemyslitelné, aby o jeho vydání rozhodovala pouze jediná osoba bez přesahu do dalších sfér chodu celého kraje. Nařízení způsobilo zastavení mnoha kulturních akcí, uzavření stovek restaurací apod. Váha takového oznámení má velký ekonomický dopad a Krajská hygiena tyto návaznosti zdaleka nevnímá a nemá na to odborníky. Je nezodpovědné, aby ministr prohlásil, že „nevěděl o probíhajících akcích v kraji“ …pokud se plánuje tak přísné opatření, je přece povinností hlavy resortu, aby měl minimálně povědomí o tom, co se v kraji, ve kterém se chystá takové opatření děje. Podléhá to totiž celé řadě návazností.

Za čtvrté, že když ministr Vojtěch pochopil, kde udělal chybu, tak se pouze omluvil, ale neodvolal nebo nekorigoval nařízená opatření. A obecně, že situace není nikým dostatečně komunikována s veřejností a že navzdory obecným informacím, že se „vše zklidní“ pak přicházejí taková opatření. Čemu pak jde věřit? Že je to pod kontrolou? Že vědí, co dělají?

Moravané a Slezané přece dokážou pochopit a respektovat nařízení ohledně koronaviru. Prokazujeme to už čtyři měsíce, ale rádi bychom věděli dopředu, v jaké situaci budou určitá opatření nařízena. Jsme přece gramotní a podobně, jako umíme přijmout fakt, že když stoupá hladina řeky a voda dosahuje k našemu prahu a předpověď ukazuje další vydatný déšť, že budeme evakuováni.

Stejně tak bychom chtěli vědět, při jakém nárůstu nakažených budou přijaty restrikce a chceme být pravidelně a přesně o situaci informováni. Svalovat odpovědnost za chyby na hygienu není oprávněné, ta přece není stavěna na řízení krizových situací. V posledních parlamentních volbách všichni uvěřili tomu, že nám již nebudou vládnout nemehla. No, nestalo se tak. Třeba si příště lidé v Moravskoslezském kraji vyberou jinak.