Důležitý bod nedaleko centra Ostravy, vlakového a autobusového nádraží, nemocnice, dvou velkých nákupních center a přilehlé polyfunkční zástavby trápí zejména špatný stavebně-technický stav. To by měly změnit připravované úpravy i rozsáhlá modernizace.

Společnými investory by mělo být Statutární město Ostrava a Dopravní podnik Ostrava (DPO). Roli poradního orgánu vzhledem k významu místa zastupuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA).

Náměstí Republiky je významný dopravní uzel, kde se kříží trasy tramvají a trolejbusů.
OSTUDY OSTRAVY: Náměstí Republiky - cesta v čase (nejméně) do 90. let

„V současné době je připravována dokumentace týkající se rekonstrukce podchodu, tramvajových zastávek a s nimi souvisejících přístřešků, předmětné probíhá v koordinaci s DPO, který připravuje rekonstrukci tramvajových tratí v této lokalitě,“ uvedla na žádost deníku Zdopravy.cz tisková mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná.

Výtahy a eskalátory k nástupištím

Jak doplnila mluvčí DPO Tereza Šnoblová, na tramvajové trati dojde v místě nástupišť k redukci ze tří kolejí na dvě, což má spolu se zvýšením a prodloužením nástupní hrany nově pro dvě soupravy zkvalitnit přestupní vazby tramvajové dopravy. Na běžný provoz tramvají tato změna nebude mít vliv. Přístupy k nástupištím mají zlepšit také nové výtahy a eskalátory.

Na návrhu vzhledu podchodu a zastřešení tramvajových nástupišť pracuje tým architektů ze společnosti AFRY CZ, která uspěla ve výběrovém řízení. Hotový by měl být do léta.

Ulice Místecká v Ostravě. Ilustrační foto, srpen 2019.
Místecká se dočká dokončení! Řešením je tunel v centru Ostravy

Prostor podchodu by se měl zjednodušit a prosvětlit. Zrušenou kolej vyplní pás zeleně, mezi tramvajovými zastávkami bude možné přejít po povrchu pod celkovým zastřešením. V místě vzniknou nové obchodní jednotky, zelené atrium čeká kultivace a zmizet má vizuální smog.

Zdroj: Youtube

Zaslepené rameno podchodu

Velká část pěší dopravy a přestupů probíhá právě skrze podchod, který vede od nástupišť trolejbusové dopravy, pod samotnými mosty a Ústředním autobusovým nádražím (ÚAN) až k obchodnímu centru.

Rameno podchodu vedoucího směrem k obchodní zóně bude nově zaslepeno. Nepůjde přitom o první zkrácení, původně bylo totiž možné jim projít téměř pod celou délkou kdysi rozsáhlejšího ÚANu. Dnes zde na větší části nejdeme parkoviště přilehlého obchodního centra.

Podchod pod Frýdlantskými mosty. 7 prosince 2021 v Ostravě.
Podchod hrůzy v centru Ostravy: Nejdůležitější uzel města stále okupují somráci

Některé prameny uvádějí, že podchod byl původně plánován až k železniční stanici Ostrava-střed. Uzavřenou část podchodu dělí od zbytku podchodu stěna s dveřmi, veřejnosti je nepřístupná a měří se v ní například koncentrace metanu. Podrobně se jeho stavem nedávno zabýval blog msstavby.cz, který na jinak zdevastované stavbě vyzdvihoval například kdysi použité kvalitní a drahé materiály, jako je travertinový obklad.

„Důvodem pro zaslepení ramene podchodu vedoucího směrem k ÚANu a obchodní zóně je zejména snaha vést chodce mimoúrovňově pouze v nezbytně nutných úsecích. Zatímco pod samotnou křižovatkou náměstí Republiky to v současné chvíli ani výhledově jinak nejde, v blízkosti ÚANu a obchodní zóny již vedení chodců podchodem nutné není. Dlouhá chodba, která v této části podchodu vede, generuje řadu problémů a vytváří nebezpečí. Dalším krokem, který by měl nastat, je úprava pěších vazeb na povrchu, to už však bude řešeno v samostatných projektech,“ dodala mluvčí ateliéru MAPPA Zuzana Kotyzová.

Osmý díl krimiseriálu Místo zločinu Ostrava připomene dvaadvacet let starý případ, kdy pachatel umístil do odpadkového koše na tramvajové zastávce Frýdlantské mosty nálož, která explodovala.
PODÍVEJTE SE: Místo zločinu Ostrava o bombovém útoku na Frýdlantských mostech

Podle Kotyzové měla MAPPA na zpracovatele návrhu požadavky na kvalitu veřejného prostoru, jako je například jednoduché koncepční řešení, materiálová konzistentnost či jeden typ zastřešení. Rekonstrukce tramvajových nástupišť bude prvním krokem v daném území.

Nastaví standard, který by se měl následně propsat do dalších částí, například bude-li se v budoucnu rekonstruovat trolejbusová točna, získá stejné zastřešení. O to, aby byl nastavený standard jednotný pro celý přestupní uzel, bude MAPPA usilovat při konzultování zadání dalších projektů.

Multižánrový happening Podchod Frýdlantské mosty, 12. května 2022 v Ostravě.
Ahoj lidi aneb Frýdlantské mosty jinak. V Ostravě navázali na akci z roku 1989

V nejbližší době je plánovaná pouze rekonstrukce prostředního ze tří Frýdlantských mostů, na kterých přestupní uzel leží. Patří městu a je v havarijním stavu. Dva krajní mosty, po kterých vede vozovka, patří Moravskoslezskému kraji a o jejich plánované rekonstrukci nejsou k dispozici žádné informace.

K TÉMATU

Varianta s okružní křižovatkou už není ve hře
Samostatnou kategorií je pak přilehlá křižovatka. V místě se například v minulosti plánovala křižovatka okružní. Ta nyní podle Kotyzové ve hře není. Uspokojivě údajně nevycházela kombinace světelných signálů, preferovaný průjezd tramvají a intenzity automobilové dopravy.
„O křižovatce náměstí Republiky se nyní vede diskuze. Jedná se především o umožnění některých odbočení vlevo (nyní lze ze všech směrů odbočit pouze doprava) a možnosti úrovňově převádět přes křižovatku chodce a cyklisty. Zpracovat materiál s výše uvedeným zadáním dostal za úkol Odbor dopravy magistrátu města Ostravy. I v tomto MAPPA figuruje jako konzultant a dohlíží na to, aby řešení bylo v souladu s Koncepcí městské třídy a s Koncepcí cyklistické dopravy,“ uzavřela Kotyzová.