Tohle snad nemyslí vážně! To jako opravdu ve více než statisícovém obvodu zůstanou dvě pošty? Tohle přece nemohl vymyslet normální člověk! Tyto, i mnohem jadrnější reakce, jsou slyšet od lidí žijících v městské části Ostrava-Jih. Postup České pošty vyvolal odpor veřejnosti i místních politiků. Jednotným hlasem volají po tom, aby svůj návrh přehodnotila.

Vedení radnice stotisícového Jihu se v úterý odpoledne připojilo k dalším "rebelujícím" představitelům měst a obcí a zaslalo jménem starosty Martina Bednáře žádost o přehodnocení rozhodnutí ohledně plánovaného rušení počtu poboček České pošty v nejlidnatějším městském obvodu Ostravy - celé znění otevřeného dopisu naleznete na této stránce níže.

Z osmi zůstanou dvě

V rámci Ostravy má zaniknout 19 poboček. Nejvíce jich zmizí v městské části Ostrava-Jih, kde ze stávajících osmi poboček zůstanou jen dvě - tedy v číslech jedna na téměř 51 tisíc obyvatel.

Jedna ze šesti pošt, které by měly v obvodu zmizet, se nachází v ulici Horní v Hrabůvce. „Tady by to mělo být zachováno. Kam budeme chodit? Až na Dubinu?“ rozčiloval se Zdeněk Pluhař, který zástupcům pošty vzkázal, aby při podobných rozhodnutích používali více hlavu a situaci si nejprve dobře zmapovali. „Takhle od stolu se dobře rozhoduje. Ale je třeba to probrat i s lidmi, kteří tady bydlí,“ dodal.

Jedna z ostravských poboček České pošty, která bude zrušena, sídlí na adrese Rodimcevova 2011/26, 31. března 2023, Ostrava.
V Ostravě bude zrušeno 19 poštovních poboček. Více jich zanikne jen v Praze

S tím souhlasí i starosta Ostrava-Jihu Martin Bednář. Z rozhodnutí České pošty zrušit v obvodu šest z osmi poboček, byl v šoku.

„Nevěřil jsem vlastním očím. Rozhodnutí pošty, která s námi předem nic neřešila a naprosto přehlíží reálné potřeby stotisícového Jihu, se vymyká zdravému rozumu. Rada obvodu zašle nesouhlasné stanovisko jak na vedení České pošty, tak na vládu a budeme vyžadovat změnu rozhodnutí, které evidentně vydal někdo, kdo u počtu obyvatel Jihu přehlédl nulu. Zajímá nás také, co bude se zaměstnanci uzavřených poboček," komentoval na Facebooku situaci starosta Martin Bednář.

Kromě toho musí reagovat i na dotazy obyvatel Ostravy-Jihu. „Současně odpovídám našim obyvatelům, jež mají oprávněné obavy o dostupnost poštovních služeb v našem stotisícovém obvodu,“ řekl Deníku starosta.

Senioři? Zlost, hněv i lítost

Lidé u poboček, které čeká od 1. července uzavření, jsou naštvaní. „Je vidět, že se na nás starší lidi nemyslí. Ve svém věku už neřídím a nohy už taky nejsou, co bývaly. A občas na poštu potřebuji zajít,“ posteskla si starší žena. Smutný byl i senior u pobočky v ulici Dr. Martínka v Hrabůvce.

„Je mi dvaaosmdesát let. A toho jsem se dožil. Myslím si ale, že už je bohužel rozhodnuto a nikdo to nebude chtít změnit,“ pokrčil rameny.

Zleva Ivo Vondrák, Tomáš Macura, Vít Rakušan.
VIDEO: Rušení pošt v kraji? Takto reagovali hejtman Vondrák s primátorem Macurou

Na sociálních sítích se diskutuje nejen o zrušených šesti pobočkách, ale také o zbylých dvou. „Už teď lituji ty dvě zbylé pošty a jejich pracovníky, co vše si vyslechnou za přepážkou od lidí. Fronty budou neskutečné a člověk se potom nesmí divit, že nervy budou u některých pracovat,“ uvedla jedna z uživatelek.

„Tak to je síla… vždyť budou fronty až ven… je mi líto starých a nemocných lidí… to bude teprve masakr…,“ dodala další.

Na rozhodnutí České pošty již na konci týdne reagovali otevřeným dopisem ministru vnitra Vítu Rakušanovi i primátor Ostravy Tomáš Macura a hejtman Moravskoslezském kraje Ivo Vondrák. Apelují mimo jiné na fakt, že Moravskoslezský kraj je jedním ze tří strukturálně nejvíce postižených krajů v republice, ve kterém zároveň žije vysoký počet obyvatel v seniorském věku - celé znění dopisu jsme zveřejnili již dříve zde.

Pobočky v Ostravě-Jihu, které by měly být zrušeny:
Výškovická 3085/2, Zábřeh
Výškovická 3075/118b, Zábřeh
Výškovická 714/170, Výškovice
Rodimcevova 2011/26, Zábřeh
Horní 1492/55, Hrabůvka
Dr. Martínka 1406/12, Hrabůvka

Pobočky, které mají zůstat:
Avion Shopping Park Ostrava
Bohumíra Četyny 1047/12

Otevřený dopis obvodu Ostrava-Jih k rušení poštovních poboček  

Radní stotisícového městského obvodu Ostrava-Jih v úterý reagovali na sdělení České pošty, že v obvodu budou od 1. 7. 2023 fungovat pouze 2 pobočky, tj. 1 pobočka pro 50 774 obyvatel. Na mimořádné radě schválili znění žádosti, následně odeslané k rukám ministra vnitra ČR Víta Rakušana a pověřeného zástupce generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána:

Vážený pane ministře,
zcela určitě nejsem první ani poslední, kdo se na Vás v těchto dnech obrací s žádostí o přehodnocení rozhodnutí ohledně plánovaného rušení počtu poboček České pošty.
Jak hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, tak primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura Vám již v zaslaném dopise uvedli zásadní argumenty z hlediska Moravskoslezského kraje a města Ostravy jako celku.
Osobně si jako starosta městského obvodu Ostrava-Jih dovolím upozornit zejména na konkrétní dopady případného realizovaného návrhu na náš městský obvod. Ten je svými sto tisíci obyvateli nejlidnatějším obvodem města Ostravy a jakkoli odůvodněnou transformaci České pošty pocítí skutečně bolestně, neboť více než 30% jeho obyvatel tvoří senioři.
U nás na Jihu zůstanou podle zaslaných informací k plánovaným změnám
v síti pouze 2 pobočky z původních 8, tj. 1 pobočka pro 50 774 obyvatel. Navíc vzdálené více než 3 km, přičemž jedna z nich se bude nacházet ve velkém nákupním centru Avion Shopping Park Ostrava, jehož spádovost dalece přesahuje nejen hranice městského obvodu, ale i celého statutárního města Ostravy a tato pobočka je tak ze značné části využívána návštěvníky zmíněného nákupního centra, přičemž její kapacita je podle mých zkušeností i informací, které dostávám od obyvatel městského obvodu, zcela vyčerpána.

V Českých Budějovicích se srovnatelným počtem obyvatel bude od 1. 7. 2023 fungovat 1 pobočka pro 12 574 obyvatel, v Olomouci 1 pobočka pro 15 046 obyvatel, v Karviné 1 pobočka pro 13 113 obyvatel (přehled srovnání viz příloha).
Obdobné plánování opodstatněně vzbuzuje otázku, podle jaké metodiky se při plánování rušení poboček postupovalo. Bohužel to vypadá, že tak bylo činěno „od vzdáleného stolu“ bez znalosti reálného prostředí dané lokality. Dovoluji si v této souvislosti upozornit na skutečnost, že má v rámci Ostravy-Jihu dojít k zrušení pobočky na ul. Horní 1492/55 v Hrabůvce, kde jsme při rekonstrukci objektu ve správě našeho městského obvodu v roce 2018 provedli rekonstrukci tak, aby odpovídala požadavkům České pošty a navíc uhradili dodatečné stavební úpravy ve výši 500 080 Kč. Uvedené prostory poště pronajímáme za zvýhodněné čtvrtinové nájemné oproti jiným nájemcům v daném objektu.

Neprojednat v dostatečném předstihu avizované změny se zástupci obcí považuji za skutečně nešťastné. Od pátku 31. 3. 2023 permanentně odpovídám obyvatelům našeho obvodu na četné dotazy ohledně budoucí dostupnosti služeb České pošty,
a to bez předjednání a srozumitelného zdůvodnění. V této situaci tak mohu odpovídat pouze, že Česká pošta rozhodla, což je skutečně málo.

Vážený pane ministře, jménem obyvatel Ostravy-Jihu Vás proto zdvořile žádám o řádné projednání a následnou optimalizaci avizovaných změn tak, aby Česká pošta mohla i nadále poskytovat občanům našeho obvodu a celé naší země své služby v důstojném a opodstatněném rozložení poboček, protože plánovaný rozsah redukce poboček v podmínkách našeho městského obvodu je zcela nepřijatelný.

Z výše uvedených důvodů trváme na zachování celkem 4 poboček v jednotlivých městských částech našeho obvodu, což vzhledem k počtu obyvatel Ostravy-Jihu znamená 1 pobočku pro 25 387 obyvatel. Navrhujeme rovněž zvážit zjednodušení podmínek provozu Pošty Partner, provozované smluvním partnerem a zajišťujícím základní poštovní služby.

Martin Bednář
starosta městského obvodu Ostrava-Jih