„Po vyhoření sokolovny se nejprve musely vypořádat majetkové vztahy, protože tehdejší budova nebyla pojištěná, a tak její obnovu neměl kdo zafinancovat. Až když z budovy začaly odpadávat cihly a stala se životu nebezpečná, tak ústředí Sokola v Praze souhlasilo s převodem na obec a následnou demolicí,“ vzpomíná na události přelomu tisíciletí Aleš Matoušek, který spolkovému životu ve Svinově mnohé obětoval a pro pozici správce sportovní haly byl doslova předurčený.

SPORT I KULTURA

Právě kvůli výraznému sportovnímu založení Svinovanů bylo rozhodnuto o spíše sportovním než společenském vzhledu a funkci nového objektu.

„Pro společenské události a plesy proto bude podlaha překrývána linoleem, na kterém se postaví parket,“ říká starosta Svinova Radim Smetana s tím, že pro společenské účely bude mít hala kapacitu nejméně 150 míst.

Stavbu za asi 42 milionů korun financovalo město, nyní ji však převede do správy městského obvodu. Původně měla být dokončená v roce 2018, poté na jaře i na podzim letošního roku, nakonec dojde k otevření nové sportovní haly 1. prosince.

Ke zdržení v minulosti docházelo kvůli uvolňování finančních prostředků, průtahům ve výběrovým řízení, odvolání neúspěšných uchazečů o zakázku i změnám v projektu.

„Nyní můžeme otevírat a jsme za to nesmírně rádi,“ říká Smetana jménem svinovských občanů i svých předchůdců. „Už tři starostky přede mnou o novou halu bojovaly, je to několikaleté úsilí nás všech, které se všem konečně zúročilo.“

Na zimu jsou v nové hale naplánovány už nyní tři velké turnaje. „Při takovém zájmu o sport tu zdaleka nestačí jedna či dvě po odpoledních a večerech přístupné tělocvičny na základních školách,“ vysvětluje Aleš Matoušek.