STAV PO ROCE

Stará Aréna, prostor pro umění, který vznikl v rámci kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Neúspěch Ostravy v souboji s Plzní přežila jen o několik měsíců. Svou činnost ukončila letos na začátku března. Nyní má toto zajímavé místo na Masarykově náměstí šanci, že do jeho útrob opět zavítají návštěvníci. S projektem na jeho využití přichází artové sdružení Cylindr.

„Spojili jsme se ještě s jedním partnerem a fandí nám i majitelka nemovitosti, která je mecenáškou umění. Chtěli bychom, aby to byl opět tvůrčí prostor pro mladé začínající umělce, muzikanty, performery,“ říká Hana Štrbová z artového sdružení Cylindr, která mimo jiné vede studentský divadelní spolek Wicca a pořádala už čtvrtý ročník studentského divadelního festivalu Kajdeš.

Pokud se všechno podaří uskutečnit podle plánů, prostor Staré Arény by se pro návštěvníky měl otevřít příští rok v lednu. Nabízel by divadelní představení mladých divadelních souborů, taneční vystoupení, literární pódium pro autorská čtení poezie, amatérské filmy, výstavy či happeningové akce.

„Chtěli bychom být otevřeni všem zájemcům, souborům i jednotlivcům, kteří se například necítí na nějaké´oficiální prezentace anebo tvoří a hrají svá představení pro radost. Chtěli bychom program pravidelně doplnit koncerty. Doufáme totiž, že nejen divadlo, ale i dobrá muzika naladí studenty na společnou vlnu prožívání a napomůže k rozvoji spolupráce v oblasti amatérského divadla nejen v Ostravě,“ podotkla Štrbová.

Proměna Černé louky postupuje jen po krůčcích

Půjde to pomaleji, pokud titul nezískáme. Na to upozorňovali představitelé města v souvislosti s přeměnou Černé louky v kulturní klastr, který počítal s výstavbou koncertní síně, městské galerie, centra moderní hudby, školy a dalších objektů.

„V současnosti je ve fázi příprav pouze projekt koncertní síně, která byla pracovně nazvána městskou hudební halou. Důvodem je skutečnost, že programovou náplň by měly minimálně z poloviny tvořit rockové, popové, jazzové či jiné koncerty moderní hudby všech žánrů,“ vysvětlila náměstkyně ostravského primátora Simona Piperková.

Na projektu město spolupracuje s britskou firmou Arup, která se podílela na výstavbě opery v australském Sydney. Poté, co bude přesně určeno, kolik sálů hala má mít, jejich velikost a další detaily, a budou zajištěny peníze na realizaci haly, které by měly pocházet z externích zdrojů, vypíše město architektonickou soutěž. A ve které části Černé louky má hala stát?

„O přesném umístění haly zatím nebylo rozhodnuto. Jednotlivé varianty byly konzultovány s vítěznou společností urbanistické studie, firmou Maxwan, přičemž jako nejpravděpodobnější se jeví varianta umístění haly v blízkosti řeky Ostravice a centra z důvodu minimalizování negativních vlivů dopravy,“ sdělila Piperková.

RUBRIKA STAV PO ROCE VYCHÁZÍ PRAVIDELNĚKAŽDÉÚTERÝ VTIŠTĚNÉM VYDÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO DENÍKU, SPOLEČNĚ S ČTYŘSTRÁNKOVOU PŘÍLOHOU OSTRAVA PLUS.