Zachraňují životy, pomáhají řešit svízelné rodinné situace, léčí… A přesto se místo vděku často dočkají spíše nadávek a výhrůžek. A nezůstává jen u nich, tu a tam dojde dokonce i k fyzickému napadení.

Městská nemocnice

Zatímco v roce 2011 zde došlo k 582 případům napadení zdravotníků, loni byl počet o téměř 67 procent vyšší.

„Napadení zdravotníků neznamená jen fyzický útok, ale i verbální napadení vyhrožování, vulgární nadávky. Často také dochází k házení předmětů po zdravotnících. V 90 procentech případů se jedná o pacienty či návštěvy podnapilé nebo pod vlivem návykové látky. Nejčastějšími místy jsou centrální příjem s emergency, protialkoholní záchytná stanice, lékařská pohotovostní služba, tedy místa s nepřetržitým provozem," popisuje mluvčí nemocnice Lucie Branná. A přidává jeden příklad z poslední doby.

Záchranáři jsou další „na ráně"

Ve středu 22. dubna před půl třetí ráno byla nemocniční ostraha přivolána k silně podnapilému agresivnímu pacientovi, který fyzicky napadal ošetřující personál. V jejím doprovodu pak absolvoval vyšetření na rentgenu, CT a následně byl převezen na urgentní příjem, kde byl až do příjezdu strážníků přikurtován. Následně skončil na protialkoholní záchytné stanici.

Alkohol, případně drogy hrají v těchto případech rozhodující roli. Potvrzuje to i Lukáš Humpl, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Právě záchranáři jsou další „na ráně".

„S agresivitou verbální se posádky zdravotnických záchranářů setkávají prakticky denně," říká a dodává, že typickým agresorem je člověk pod vlivem psychotropní látky. Množství fyzických útoků na záchranáře ročně se podle jeho slov pohybuje do deseti. „Problém agresivity vůči záchranářům je samozřejmě aktuální, na druhé straně se domnívám, že nemá ani jednoduché definitivní řešení. Práce ve zdravotnictví, a především při kontaktu v terénu, je v tomto smyslu riziková," dodává Humpl.

Nabídla jsem mu práci

Stovky verbálních útoků ročně zaznamenávají zaměstnanci úřadů práce napříč republikou. A to ať v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání či s přiznáním a vyplácením sociálních dávek.

„Čekala jsem na úřadu práce přede dveřmi své zprostředkovatelky, až na mě přijde řada. Vtom se dveře rozlítly a ven se vyřítil mladý muž. Jakými výrazy ten častoval úřednici? To se nedá opakovat. Když jsem se jí zeptala, co se stalo, tak odpověděla: Nabídla jsem mu práci," líčí své nedávné zážitky osmačtyřicetiletá Eva Němcová z Ostravy, která se stala svědkyní události, jakým jsou zaměstnanci úřadů vystavováni prakticky denně.

Agresoři se však neomezují jen na slovní útoky. Jen za první tři měsíce letošního roku došlo na úřadech práce k 58 fyzickým útokům. „Výsledkem je pak mnohdy zbytečný odchod kvalifikovaných zaměstnanců, kteří už nechtějí a ani nemohou snášet trvalé napětí a stres na pracovišti," říká Kateřina Beránková z Úřadu práce ČR.

Špatná ekonomická situace

Bouchání do stolu, kopání do židlí, shazování počítačů a prásknutí dveřmi jsou téměř na denním pořádku na všech kontaktních pracovištích úřadu práce.

„Nervozita klientů stoupá i v souvislosti s jejich špatnou ekonomickou situací. Spolupráce s nimi pak není jednoduchá," říká Beránková a doplňuje, že mezi hlavní důvody, které vedou k napadání zaměstnanců úřadu práce, patří nespokojenost s výplatním termínem, s rychlostí zpracování žádosti a následné výplaty dávek, s jejich výší či jejich nevyplacením v hotovosti, nepřiznáním dávky či podpory v nezaměstnanosti, vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání nebo neochota doložit podklady nutné pro správní řízení. Čím dál více se na zhoršující situaci podepisují také alkohol a drogy.

„Nejčastějšími terči slovního a fyzického napadání ze strany klientů jsou pracovníci hmotné nouze. Dochází k nim ale i v oblasti zaměstnanosti a státní sociální podpory. Z 99 procent působí na těchto postech ženy," popisuje Beránková a dodává, že situace bývá často tak vyhrocená, že k tomu nejhoršímu často nedojde jen díky přivolané policii.

Agresivní klienti si však většinou neuvědomují, že za podobné chování mohou skončit až u soudu. Jedním z těchto případů bylo napadení úřednice na referátu nepojistných sociálních dávek. Klientka dotyčnou nejdříve slovně urážela, a jak se stupňovaly její vztek a agresivita, začala jí zcela vážně vyhrožovat zabitím. Jelikož se dopustila přečinu výtržnictví a vyhrožování, rozhodl soud o udělení pětiměsíčního trestu odnětí svobody s odkladem na 15 měsíců.

Jak se bránit

Jednotlivé instituce se nespoléhají jen na policii, ale samy podnikají kroky, jak takovým případům předcházet nebo ochránit své zaměstnance. Úřad práce zavedl v rámci svých možností několik opatření vyšší počet pracovníků v kancelářích, přepážková skla, navzájem propojené místnosti, SOS tlačítka, bezpečnostní kamery, pepřové spreje, ostrahu nebo pravidelné návštěvy městské a státní policie. „Zaměstnanci procházejí také pravidelně školeními, aby věděli, jak jednat s klienty v konkrétní situaci," dodává Kateřina Beránková.

Také ostravská městská nemocnice podniká kroky ke zvýšení bezpečí svých zaměstnanců. V areálu nemocnice působí ostraha. Do prostorů psychiatrie a protialkoholní záchytné stanice byla loni nainstalována tísňová tlačítka. Letos jimi budou vybaveny pohotovostní služby oddělení oftalmologie, urologie, gynekologie a porodnictví a léčebna dlouhodobě nemocných.

Takřka každodenně je využívána tísňová telefonní linka pro okamžité přivolání ostrahy, kterou nemocnice zřídila před deseti měsíci. A další opatření budou následovat i letos výměna zámků za samouzamykací, kamery v prostorách centrálního příjmu nebo i školení zaměstnanců…