Ani upomínkami, soudy či exekucemi město Ostrava nic nezmůže vůči některým dlužníkům. Podle náměstka primátora pro finance Tomáše Petříka jde o dluhy, které „nasekali“ většinou nemajetní lidé či bezdomovci. „Mnohdy mají bydliště nahlášeno na radnici, nemáme šanci je vypátrat,“ vysvětlil Petřík.

Proto radnice tyto pohledávky odepisuje jako nedobytné. Nedávno ostravští radní odepsali dvaatřicet takovýchto pohledávek za více než 125 tisíc korun.

Zajímavé na této ne příliš vysoké částce je, že více než třetinu z ní tvoří dluh někdejšího zastupitele za ODS Romana Ramacha. Komunálním politikem byl Ramach v letech 2002 až 2006. Městu nevrátil notebook a brašnu za necelých třiačtyřicet tisíc korun, dva tisíce dlužil ještě za náklady řízení.

Záhadně zmizelý? Omyl!

„Byly provedeny kroky k vydání předmětného notebooku, avšak bez úspěchu,“ píše se v podkladech pro ostravské radní. Ze zprávy vyplývá, že záležitostí se zabývaly i okresní soudy v Ostravě a ve Vsetíně, úředníci dostali povolení prohledat i Ramachův byt neúspěšně. Nakonec bylo řízení o vydání věci soudem zastaveno.

„Nepodařilo se nám vypátrat, kde v současnosti pan bývalý zastupitel žije a čím se zabývá,“ konstatoval na adresu svého bývalého stranického kolegy Petřík.

Deník se však s Romanem Ramachem zkontaktoval. Žije na Plzeňsku, kde se živí jako živnostník. S politikou podle svých slov skončil a nechce s ní mít nic společného. Není už členem žádné politické strany.„O notebook jsem přišel v červnu 2006, kdy mi vykradli auto. Nahlásil jsem jeho ztrátu a předal magistrátu na sebe kontakt. Dlouho se nic nedělo. Tak jsem se ozval sám, při jednání s úřednicemi jsem navrhl, že jim vrátím stejný notebook. S tímto návrhem nesouhlasily, žádaly hotovost. Podle mého soudu šlo ale o nemravně vysokou cenu. Proto jsem využil promlčecí lhůty,“ vysvětlil Ramach.

Připouští, že je nedůstojné, aby se bývalý zastupitel dostal na listinu dlužníků vůči městu.

„Je to divné, ale na druhé straně, navrhl jsem nějaké řešení, které město nepřijalo, proto jsem logicky využil možnosti, která je pro mě výhodná. To by asi udělal každý,“ míní Ramach.

Sporadický nájem

S bývalým zastupitelem se soudí i městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, kde byl Ramach v minulosti radní. Mnozí si ještě pamatují na jeho politické spory se starostkou a tehdejší senátorkou Lianou Janáčkovou. V tomto případě jde však o obecní byt.

„Pan Ramach je pořád nájemcem obecního bytu. Nájem platí sporadicky, nějakou dobu dluží, pak vše uhradí. Byt je zjevně neobydlený, proto ho chceme zpátky. O všem ale musí rozhodnout soud,“ řekla Janáčková.

Nedobytné pohledávky, které město Ostrava také odepsalo:

* Pohledávky nezaplacených nákladů za stravu, ošetření a pobyt psa v Útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích.

* Jde o třiadvacet pohledávek většinou v řádech stokorun. Nejvyšší pohledávka se i s náklady na řízení vyšplhala téměř ke čtyřem tisícům. Jejich další vymáhání je podle úředníků neekonomické.

* Pohledávky vzniklé nezaplacením nájemného v Domě na půl cesty: v těchto případech nebyly úspěšné ani soudní exekuce. Dlužníci byli většinou nemajetní, nebo je nebylo možné vypátrat.

* Dvouapůltisícová splátka bezúročné půjčky ve výši dvaceti tisíc korun, kterou město poskytlo občance Ostravy.

Jak řeší nedobytné pohledávky velké městské obvody?

Zde jsou odpovědi tiskových mluvčích

Ostrava-Jih

Mluvčí Michael Kutty: V rámci Městského obvodu Ostrava-Jih lze nedobytné pohledávky kvantifikovat z hlediska odpisů, což může představovat ročně zhruba půl milionu korun. Řádově vyšší odpisy se pak provádějí v rámci hospodaření s bytovým fondem, které zajišťují správcovské firmy. Pokud jde o strukturu dlužníků, jde hlavně o fyzické osoby v tíživé životní situaci, často neznámého pobytu, ve výkonu trestu, nebo osoby, které v průběhu vymáhání pohledávky zemřely bez zanechání majetku. O právnické osoby jde zcela výjimečně.

Moravská Ostrava a Přívoz

Mluvčí Jana Pondělíčková: Nejvíce pohledávek městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se týká bytového fondu, ale nejedná se o nedobytné pohledávky, i je samozřejmě vymáháme. Pohledávky vymáháme vlastními silami, soudně a ve spolupráci se soudním exekutorem. Nejproblematičtěji se vymáhají pohledávky za nájemné včetně služeb spojených s bydlením starší deseti let, které máme ve výši 8,2 milionu korun. I ty nadále vymáháme. V rámci dědického řízení řešíme pohledávky ve výši 2,7 milionu korun, pohledávky přihlášené do konkurzního řízení, likvidace a insolventního řízení činí zhruba 7,6 milionu korun.

Poruba

Petra Špornová, útvar prezentace a informací: Městský obvod Poruba vymáhá všechny pohledávky v soudních řízeních. Pokud dlužník neuhradí pohledávku ani po právní moci soudního rozhodnutí, vymáhá se pohledávka v exekučním řízení. Nedobytné jsou pouze pohledávky, u nichž není v rámci exekuce dohledán žádný postižitelný majetek. Nejvíce pohledávek se týká porubského bytového fondu – nájemného a služeb s nájmem bytu spojených, poplatků a úroků z prodlení. Nejproblematič­tějšími dlužníky jsou osoby neznámého pobytu, nezaměstnaní, lidé ve výkonu trestu a zemřelí. Nejhůře vymahatelné jsou pohledávky starší deseti let, které dosahují výše zhruba jedenácti milionů korun, ale i ty jsou řešeny exekucí.