Město už prostřednictvím svého Ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) zpracovává urbanistickou studii, jak se území do budoucna zastaví. Muselo či spíše chtělo tak reagovat na několik už rýsujících se developerských projektů v této oblasti.

„Je to jedna z největších proluk, které Ostrava má, a objevilo se několik soukromých investorů, kteří tam mají pozemky a připravují zástavbu, další o ně usilují,“ řekla Deníku investiční náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgarová, podle níž tam sice město samo nepřipravuje žádnou zástavbu, koordinuje však záměry, aby tam vznikl promyšlený a kvalitní prostor. Ten je podle územního plánu celý určený k zástavbě, počítá se tam však i se vznikem parků, náměstí či řady nových ulic a související infrastruktury.

Nový Svinov

Tak blízko a zároveň tak daleko, říkají si mnohdy lidé ze Svinova, když přijde řeč na sousední Porubu. Tu nyní od centra Svinova dělí obrovitánské pole, nebude tomu tak ale na vždy.

„Město počítá s tím, že na dnešním poli by mělo v budoucnu bydlet 4,5 až pět tisíc obyvatel, což je v podstatě nový Svinov,“ komentuje to starosta tohoto městského obvodu, na jehož katastru se pole mezi ulicemi Polská, Sabinova, Dr. Grudy či Psohlavců nachází. Prozradil také, jak by tamní zástavba měla vypadat.

„Směrem od Polské ulice chtějí výškové, šesti až sedmipodlažní domy, které by navazovaly na stávající zástavbu, a postupně dolů do Svinova by to přecházelo v rodinnou zástavbu. Smazala by se tím de facto zóna mezi Porubou a Svinovem, zůstala by jediná vizuální čára, a to Polská ulice, která by dělila Svinov od Poruby,“ říká starosta Svinova Smetana, jenž to však nebere negativně.

Realizace je však podle něj ve hvězdách. Na mysli tím má zastavění celé plochy, kde město hovoří až o třicetiletém horizontu. První projekty už jsou ale na papíře. „Iniciativy těchto investorů nás nabádaly k tomu, abychom se územím začali zabývat. Je to obrovská plocha a je třeba s ní pracovat citlivě, aby tam vznikl urbanistický celek,“ míní Bajgarová.

Začnou brzy

V jedné části pole už je dokonce připravená vyštěrkovaná cesta, která souvisí s budoucími investicemi. Jeden z investorů plánuje v nejbližších letech zastavět hrubým odhadem osminu pole rodinnými domy, nyní řeší přeložku sloupů vysokého napětí. Další investor řeší menší bytovou zástavbu naopak u Sabinovy ulice, která je blíže k jednomu z největších ostravských tahů – Opavské ulici.

„Nyní jednáme o parametrech zástavby a její velikosti. Bavíme se o ploše, která se v několika málo letech zastaví,“ ujistila Bajgarová, že nejde o nikterak vzdálenou budoucnost, do níž ale mohou spadat některé následné projekty.

Náměstkyně primátora podotkla, že se město na území dívá jako na celek a neřeší hranice jednotlivých obvodů. V dosahu jsou z obchodů Kaufland, Lidl, dvě školy, které mají volnou kapacitu, potřeba možná bude nová školka.

„Vše řešíme v rámci studie. Avšak tím, že nestavíme satelit na okraji města, ale vyplňujeme díru uprostřed, nelze říct, že by tam byl nedostatek služeb,“ uvedla Zuzana Bajgarová s tím, že s několika „večerkami“ a dílčími službami se samozřejmě počítá.