SERIÁL DENÍKU

V našem seriálu čtenářům postupně přibližujeme všech deset policejních obvodů, do kterých je Ostrava rozdělena. Zajímá nás vývoj kriminality v policejních rajonech i se specifiky, kterými se jednotlivá oddělení vyznačují. Většinou v nich slouží přibližně šedesát ochránců zákona. Dnes se zaměříme na obvodní oddělení Ostrava-Hrabůvka.

Stejně jako v jiných částech Ostravy zdejší policisté často řeší vloupání do automobilů a kapesní krádeže. K nim dochází zejména v nákupních centrech, prostředcích městské hromadné dopravy, ale i na jiných místech.

Stále větším problémem se stávají drogy a s nimi spojený nárůst kriminality.

Obvodní oddělení
Ostrava-HrabůvkaAdresa:
Dr. Martínka 14
Ostrava-Hrabůvka
700 30

telefon: 974 728 401
e-mail: mrova.oop.hrabuvka@mvcr.cz

„Rozmáhají se nám drogy, hlavně pervitin. Tam, kde vznikne varna, narůstá kriminalita. Ti lidé potřebují peníze na drogy a pro jejich obstarání jsou schopni udělat cokoliv. A samozřejmě volí nejjednodušší cestu. A tou je třeba vykradení automobilů, výjimkou však není ani přepadení," uvedl ředitel policejního oddělení Ostrava-Hrabůvka Ivan Markovič.

Policisté vývoj kriminality pečlivě sledují, může jim totiž ledacos napovědět. Ze zkušeností například vědí, že pokud se v nějaké lokalitě najednou zvýší zločinnost, je téměř jisté, že se v ní nachází nové drogové doupě. Policisté proto úzce spolupracují s kolegy ze speciálního týmu Toxi. „Drogy a nárůst kriminality jsou spojité nádoby," vysvětlil Markovič.

Ubytovny a herny

Policisté často vyjíždějí i k ubytovnám, kde žijí sociálně slabší a nepřizpůsobiví občané. „Je tam řada lidí, kteří participují na sociálních dávkách. Jedná se o lokality, kde jsou velké problémy. Řešíme výtržnosti, různé konflikty a podobně," uvedl Markovič.

Samostatnou kapitolu pak představují herny. „Herny bych z městských částí, a to nejen těch, které spadají do naší působnosti, odsunul někam na okraj města. Tam ať klidně mají své místo. Kdo chce, cestu k nim si najde. Ale neměly by být v místech, kde se normálně bydlí a žije. Je s tím spojeno nejen gamblerství, ale také kriminalita v podobě krádeží, loupeží, ale třeba i domácího násilí. Navíc některé herny se nacházejí přímo v ubytovnách pro sociálně slabé. Takže někteří lidé vezmou dávky a jdou přímo do heren, kde to všechno proženou hracími automaty," doplnil Markovič.

Domácí násilí

Velká anonymní sídliště bývala častým místem domácího násilí. Zlom nastal před několika lety, kdy začal platit institut vykázání. Díky němu je možné agresorovi nařídit, aby odešel z bytu či domu. „Zpočátku byl počet vykázaných osob vysoký. Oběti si začaly uvědomovat, že si nemusejí nechat všechno líbit. Již vědí, kde najdou pomoc, a že je jim k dispozici dobře propracovaný systém, do něhož jsou zapojeny různé instituce. Hodně pomohla média, která se domácímu násilí věnují. V současné době se situace v počtu vykázaných osob stabilizovala. Také agresoři si uvědomili, že by mohli skončit za dveřmi bytu. Takže své chování korigují," řekl Markovič.

Dávky a papírování

Většinu trestných činů mají podle Markoviče na svědomí sociálně slabší a nepřizpůsobiví občané. Nemálo z nich je závislých na drogách.

„Pokud nenastane zlepšení a ti lidé budou nadále na sociálních dávkách, tak ve vývoji kriminality nemůžeme očekávat klesající tendenci. Společnost se musí pozastavit nad tím, kde bude dávat sociální dávky zda těm, kteří pomoc skutečně potřebují, nebo těm, kteří ji pouze zneužívají," uvedl Markovič.

Určitých řešením současné bezpečnostní situace by mohlo být zvýšení počtu policistů v ulicích. V dnešní době plné úspor je ale šance na přijetí nových ochránců zákona velmi malá. Jak ale zdůraznil Markovič, jistá možnost přesto existuje.

„Stačilo by rozhodnutí o výrazném zjednodušení trestního řízení. Kdyby se snížilo množství administrativy, tak bychom dostali do ulic více lidí. Tedy ty, kteří dosud sedí v kanceláři. Naše obvodní oddělení má sedmapadesát lidí, z toho více než polovina eviduje trestnou činnost, tedy se zabývá administrativou. Zbytek je venku ve službě," přiblížil situaci Markovič.

Jen zaevidovat

Zjednodušení by se mohlo týkat například krádeží v prostředcích městské hromadné dopravy, vloupání do aut a podobně.

„Dnes je podmínkou zadokumentování i méně závažných věcí, jako je okradení v městské dopravě. Uvedu příklad. Někdo usne v tramvaji a na konečné zjistí, že nemá mobil nebo peněženku. Někdy na to třeba přijde až druhý den. A nám pak řekne, že se to zřejmě stalo v tramvaji. My to všechno musíme sepsat a vést trestní spis o deseti patnácti listech. Čeká nás řada úkonů. Přitom ani přesně nevíme, kdy a kde ke krádeži došlo. A šance na objasnění jsou, upřímně řečeno, malé," řekl Markovič, který však zároveň zdůraznil, že všechny takové případy je nutné v jednoduché podobě zaevidovat. „Není to tak, že bychom se na to vykašlali a toho člověka poslali domů. Udělal by se třeba zápis na jeden list na policejní recepci. Mohlo by jít o předtištěný formulář. Byly by tam všechny důležité údaje, například výrobní čísla ukradených věcí a podobně. Tím by se provedla jednoduchá evidence a zanesení do celorepublikové policejní databáze. A při objasnění nějakého jiného případu a nalezení ukradených věcí nebo objevení jiných souvislostí bychom se tím znovu zabývali," doplnil Markovič s tím, že když policisté nebudou muset vést komplikovanou agendu, dostane se jich více do ulic.

K TÉMATU

Současné policejní uspořádání Ostravy platí od ledna 2011, kdy došlo k reorganizaci stávajícího systému. Některá oddělení zůstala stejná, u jiných došlo k větším či menším změnám.

„Od ledna 2011 jsme nastavili rozdělení tak, aby jednotlivé útvary byly rovnoměrně zatížené, aby měly stejný počet sil a prostředků, a také aby dojezdové časy útvarů byly na stejné úrovni. Dalším kritériem byla pochopitelně dostupnost pro občana. Za sebou máme dva roky a můžeme říct, že se nám to povedlo, " uvedl velitel územního odboru vnější služby ostravské policie Miloš Poloczek. 

Policejní oddělení nedávno prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. „Zkvalitnily se prostory, kde pracují policisté, zvýšil se také komfort pro občany. Budova obvodního oddělení je situována na dobrém místě. Není to nikdy na hranici obvodů, lidé to nemají daleko. Nachází se vlastně uprostřed rajonu," uvedl vedoucí oddělení Ivan Markovič.

V prvním patře objektu je pracoviště kriminální služby. „Určité případy, které nespadají do kompetence obvodního oddělení, se předávají kriminální službě. A člověk, který přijde na naše oddělení, tak nemusí přecházet na jiné místo v Ostravě. Vše se vyřeší v rámci jedné budovy. Jenom se přesune o patro výše," dodal Markovič.

I to se stalo…

Lupič dvojník je stále na svoboděS Ostravou-Hrabůvkou je spojena řada závažných, úsměvných i nezvyklých zločinů. Některé z nich dodnes zůstávají v paměti ochránců zákona. Jako případ lupiče dvojníka, který stále zůstává neobjasněný. Drama se odehrálo v pátek 11. května 2007 kolem 10.30 hodin. Nemaskovaný muž přepadl pobočku GE Money Bank v ulici Dr. Martínka. Pokladní předložil lístek s pokynem, aby mu vydala hotovost. Žena jeho příkaz splnila. Lupič utekl. Policie po několika dnech zadržela tehdy jedenačtyřicetiletého muže.

Kriminalisté si byli téměř jistí, že zločin objasnili. Byl to tentýž člověk, kterého zachytily bezpečnostní kamery. Navíc se ukázalo, že nedlouho před zločinem odešel ze zaměstnání a pohyboval se nedaleko peněžního ústavu. Nadšení ale záhy vystřídal šok. Ukázalo se, že zadrželi nevinného člověka, který je od skutečného pachatele k nerozeznání. Muž jej několikrát upozornil, že jde o nedorozumění. Ještě než mu kriminalisté řekli, z čeho jej podezřívají, uvedl, že má dvojníka. Na ulici ho prý zdraví lidé, které vůbec nezná.

Policisté ho nakonec s omluvou propustili. Vyšlo totiž najevo, že na dobu činu má neprůstřelné alibi. Když mu pak ukázali fotku lupiče z banky, uznal sám, že je mu až neuvěřitelně podobný. Zločin nadále zůstává neobjasněn.