Když začátkem roku 2016 začaly úřady vydávat registrační značky na přání, stanovilo ministerstvo dopravy jasná pravidla. Některé kombinace označilo jako zapovězené. Přestože to nebylo přímo zmíněné, hovořilo se také o tom, že by takzvané VIP značky neměly obsahovat kombinace SS. V někom by totiž mohly vzbudit dojem odkazu na nacistické jednotky SS. O tom, jaká značka bude umístěna na vozidle, však nerozhoduje ministerstvo, ale regionální úředníci.

Pátrání

Deník se vydal po stopě zmíněné značky obsahující kromě SS i několik číslic 7. Jak se ukázalo, v posledních třech letech se postupně objevila na dvou vozidlech různého typu aut značky BMW. Přestože byla značka nejčastěji vídána v Ostravě, ostravský magistrát ji nevydal.

„Uvedené vozidlo nebylo registrováno pracovníky našeho úřadu a rovněž tak zmiňovaná registrační značka nebyla našimi pracovníky přidělena,“ odpověděla mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

Následné pátrání přivedlo Deník na bohumínský úřad. Ten sice potvrdil, že měl s touto značkou co do činění, ale nevydal ji. „Značka nebyla na registračním místě Bohumín schvalována, pouze jako rezervace z vyvezeného vozidla do zahraničí přidělena na další vozidlo vlastníka. To znamená, že ke schválení této značky došlo již dříve na jiném úřadě,“ uvedla mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková.

Orlová

Jak se nakonec ukázalo, značka byla vydána v Orlové. Deníku to potvrdila mluvčí zdejšího úřadu Nataša Cibulková, podle které žadatel dostatečně důvěryhodným způsobem vysvětlil, proč chce mít značku obsahující SS.

„V řízení o přidělení registrační značky na přání bylo shledáno, že písmena SS mezi číslicemi nebudí dojem hanlivého nebo pohoršujícího výrazu, textu podněcujícího k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob. Žadatel podal vysvětlení této kombinace s odůvodněním, že jeho příjmení začíná písmenem Š a jeho blízké osoby taktéž, dále že číslovka 7 je jeho šťastná,“ vysvětlila Cibulková s tím, že jelikož háčky nad písmeny nejsou možné, zvolil dotyčný kombinaci SS.

ACAB

Na některých úřadech se čas od času setkávají se žádostmi o povolení značky, které již na první pohled budí pochybnosti. Dokonce byla zaznamenaná snaha o kombinaci ACAB, která mohla odkazovat na hanlivé all cops are bastards (všichni policisté jsou parchanti – pozn. red.). Žadatel tvrdil, že je věřící a že akronym znamená always carry a Bible (vždy s sebou noste bibli – pozn. red.). Příslušný úřad mu na to ale neskočil a značku nevydal.

Schvalování

Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky konečné rozhodnutí o přidělení značky na přání je na příslušném úřadě obce s rozšířenou působností: „Úřad obce s rozšířenou působností registrační značku na přání přidělí, pokud neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob,“ uvedl mimo jiné Jemelka.