O zrušení této služebny se mluvilo již před několika měsíci a proti tehdy byla slezskoostravská radnice. Zastupitelé i občané se báli, že v obvodu dojde ke zhoršení bezpečnostní situace. Lidé sepsali petici, kterou zaslali řediteli moravskoslezské policie a zastupitelé Slezské Ostravy poslali otevřený dopis ministru vnitra Radku Johnovi.

Dnes už se jejich pohled na celou věc trochu změnil. „V úterý jsme měli jednání s ředitelem ostravské policie Tomášem Landsfeldem a starosty okolních obcí a byli jsme informováni o tom, že uzavřením služebny nedojde ke snížení počtu policistů ani techniky, pouze k jejich přesunu do jiných oddělení,“ řekl starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř a doplnil, že lidé žijící v Kunčicích teď mohou využívat policejní oddělení ve Vratimově a obyvatelé Kunčiček mohou možné protiprávní jednání nahlásit na obvodním oddělení ve Slezské Ostravě.

O zrušení služebny se lidé dozvídají z letáků, které ostravská policie v obvodu vyvěsila, a starosta Antonín Maštalíř chce obyvatelům vše vysvětlit na plánovaném setkání. „Rád bych pozval občany na schůzi do Kunčiček a spolu s vedením ostravské policie jim vše vysvětlit, aby nemuseli mít zbytečné obavy,“ řekl Maštalíř.

Další věcí, která podle něj přispěje k bezpečnosti v obvodu, jsou kamery, které se na vlastní náklady chystá zakoupit společnost RPG. „Nainstalovány by měly být v Kunčičkách u nově opravených domů, které RPG vlastní. Kamerový systém by měl být napojen na Policii ČR i městskou policii. Pokud RPG svůj slib dodrží, budu opravdu spokojen,“ zmínil Maštalíř.