Získávají finanční prostředky od organizací i soukromých dárců v České republice. Jedním z přispěvovatelů byli i občané několika moravských farností, které oslovil s žádostí o pomoc kaplan jednotky kapitán Josef Konečný, jehož domovskou posádkou je Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově.

Samotné realizaci projektů vždy předchází celá řada zdlouhavých jednání s vládou a představiteli jednotlivých ministerstev a institucí. Výsledkem je vytipování zájmových oblastí, projektů a jejich následné uskutečnění.

„Společně se svými kolegy jsem hledal způsob, jak využít finanční prostředky v Lógaru co nejefektivněji. Vojáci ze skupiny civilně-vojenské spolupráce CIMIC/PSYOPS realizovali projekty zejména v oblasti školství. Spolupracovali s dívčími i chlapeckými školami, kde se jim podařilo zajistit desítky projektů. Zabezpečovali opravy a výstavby několika školních studen. Nedostatek pitné i užitkové vody a vysoké teploty v letních měsících totiž znepříjemňují žákům výuku,“ vysvětluje situaci náčelník skupiny CIMIC/PSYOPS kapitán Pavel V.

„Například do školy Bebe Amina v Puli Alam si přinášely děti vodu v barelech. Pro dva tisíce žáků, z nichž jedna třetina se učí ve stanech, to opravdu nestačilo. Výstavba nové studny pomohla dětem i pedagogům zlepšit studijní podmínky,“ dodává. Výstavbu studny ve škole Bebe Amina zabezpečila 8. jednotka PRT z finančních prostředků získaných od hnutí Na vlastních nohou „Stonožka“.

Pomoci žákům a žákyním smíšené školy Bebe Amina se rozhodli i dva příslušníci 8. jednotky PRT vojenský kaplan Josef Konečný a major Zdeněk U.

Kurzy pro lógarské ženy a děti

„Finanční sbírku českých farníků jsme využili na nákup šesti tun palivového dříví, jehož pořízení je v afghánských podmínkách velmi nákladné. Od prosince do března mají žáci v Lógaru zimní prázdniny, protože školní třídy se nevytápí. Je zde málo zalesněných ploch, v Lógaru téměř žádné, a to je důvodem vysoké ceny dřeva na trhu, které si škola nemůže dovolit. Díky tomuto nákupu bude moci ředitelka školy Nafisa Baha otevřít v rámci zimních prázdnin výukové kurzy pro lógarské ženy a děti,“ říká kaplan jednotky kapitán Josef Konečný.

close zoom_in

Kurzy zpříjemní všem účastnicím zimní čas, ženy si doplní vzdělání a v rámci rodinné výchovy se budou věnovat základům péče o dítě a domácnost, ručním pracím, vyšívání a výrobě dekoračních předmětů z korálků. Ty pak většinou prodávají na tržnicích, a tak alespoň částečně přispívají do rodinného rozpočtu.

„Do školy jsme jeli s českými vojáky osobně, abychom se přesvědčili, že jsme peníze lidí ochotných pomoci neinvestovali zbytečně. Setkali jsme se s paní ředitelkou a byli jsme překvapeni nejen jejím zájmem o provoz školy, ale i angažovaností v politickém životě,“ popisuje návštěvu v Puli Alam kapitán Konečný.

„Paní Nafisa Baha patří k ženám, které jsou nakloněny komunikaci s PRT. Je aktivní členkou ženské šury v hlavním městě provincie Lógar Puli Alam a Výboru pro rozvoj distriktu Pul-e Alam. Se zahájením školního roku plánuje také otevření mateřské školky. Toto zařízení, do něhož lógarské ženy umístí své děti, jim umožní se lépe uplatnit na trhu práce a zároveň se jejich dětem dostane odborné pedagogické péče,“ popisuje setkání.

Život lidem v Lógaru ztěžuje především nestabilní bezpečnostní situace. „Za vlády Talibanu nesměly do škol chodit dívky a jsem rád, že situace se za těch několik let změnila, i když peněz se lidem opravdu nedostává,“ vysvětluje situaci velitel 8. jednotky PRT podplukovník Pavel Andráško. Lidé v Afghánistánu si potřebu vzdělání uvědomují. V samotné škole Bebe Amina výuka probíhá ve třech kamenných budovách.

Dívky se fotí nerady

„Ačkoliv jsou děti rozděleny do tří směn, je kapacita tříd nedostatečná a v letních měsících se ti nejmenší učí ve dvou stanech postavených v areálu školy. V lavicích většinou sedí po třech. Chybí sešity i učební pomůcky a podmínky ve třídách jsou velmi skromné,“ vysvětluje své postřehy major Zdeněk U.

Dívky se nerady fotografují. Na rozdíl od chlapců, kteří si fotografování vysloveně užívají, si starší žákyně zakrývají obličeje a vyhýbají se pohledům. Není to nic neobvyklého, tradice v Afghánistánu vytváří rodinné zázemí a ženy zde stále chodí v burkách, ačkoliv oficiální nařízení, které přikazuje ženám nosit na veřejnosti burku, už v zemi neplatí více než deset let od pádu radikálního islámského hnutí Taliban.

close zoom_in

Většina dívek školy Bebe Amina chce ve studiu dále pokračovat i po ukončení základní školy. Vše záleží na jejich rodičích, zda jim to dovolí, nebo je co nejdříve provdají. Změny vedoucí k rovnoprávnosti žen a mužů pokračují v Afghánistánu pomalu, přesto je stále více těch, kteří si uvědomují, že možnost chodit do školy pro ně znamená velký krok dopředu.

close zoom_in

Poděkování za pomoc patří farnostem Luleč, Hradisko, Břest, Vyškov, Rychtářov, Dědice, Topolany a Ostrava-Zábřeh. Díky lidem z těchto farností mohla 8. jednotka PRT pomoci nejen škole Bebe Amina, ale z finanční sbírky přispět i na výstavbu volejbalového hřiště v areálu školy v distriktu Khoshi.

mjr. JOLANA FEDORKOVÁ