Nejčastější forma pomoci má podobu odkladu nájmu, v některých případech i úplného odpuštění. Už počtvrté o pomoci drobným živnostníkům jednali ostravští radní. Město tak pokračuje ve schvalování a vyplácení finančních injekcí.

„Rada města ve čtvrté vlně posoudila několik dalších stovek žádostí o rychlou finanční pomoc do výše dvaceti tisíc korun, která pomůže podnikatelům pokrýt alespoň část nákladů,” říká primátor města Tomáš Macura s tím, že zatím bylo z 1507 žádostí podpořeno 1215 podnikatelů, mezi které město rozdělilo téměř 19 milionů korun.

Česká pětinásobná maratonská mistryně Petra Pastorová a její trenér Otto Seitl z Ostravy.
Česká maratonská mistryně v Maroku: zatčení za běhání

Podnikatelé v městských prostorách, nesvěřených jednotlivým obvodům, mohou také žádat o prominutí nájemného (pachtovného) po dobu uzavření provozovny.

Splatnost nájmu za březen a duben se přitom všem těmto podnikatelům automaticky prodlužuje o tři měsíce. S odkladem nájmu – na dva nebo tři měsíce – ostatně přišly v podstatě všechny oslovené radnice v Ostravě: moravskoostravská, porubská i ta na Jihu.

SOLIDARITA

Nejvelkoryseji se k podnikatelům postavily patrně Mariánské Hory a Hulváky. „Stoprocentní slevu z nájemného po dobu tří měsíců poskytneme těm, kteří museli z důvodu nařízení vlády zavřít provozovny, 75procentní těm, kteří fungovali částečně, například formou výdejního okna, a padesátiprocentní všem ostatním kromě velkých společností typu České pošty nebo bank,“ upřesňuje starosta Patrik Hujdus s tím, že živnostníci nemusejí nic dokládat, protože je radnice zná.

Vizualizace proměny farské zahrady.
Proměna farské zahrady v centru města začne v druhé polovině dubna

Ve Slezské Ostravě budou radní rozhodovat o schválení odpuštění nájemného pro dvě restaurace, kadeřnictví a nízkoprahové centrum, tedy všechny čtyři postižené provozovny z jednadvaceti celkově.

„Nájemné jim bude odpuštěné, pokud to radní schválí, za období od 13. března do doby povolení jejich provozu,“ říká starosta Richard Vereš.

MĚSÍC BEZ NÁJMU

Nájem za jeden měsíc by měli v podstatě „odpustit“ živnostníkům také na Jihu. „V současnosti je připraven návrh na snížení nájemného za měsíc duben na 100 Kč a posun splatnosti vyúčtování služeb za rok 2019,“ informuje místostarostka Markéta Langrová. A jeden nájem zcela odpustila také Poruba.

„Přišlo nám nemorální chtít po živnostnících nájemné, když z objektivních příčin museli mít zavřeno. Z odsunuté splatnosti nájemného jim následně poskytneme z těchto plateb slevu ve výši jednoho měsíčního nájmu,“ vysvětluje starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová s tím, že jde o 19 objektů a 17 živnostníků.

Aleš Juchelka při fotografování pro Deník.
Aleš Juchelka: Dítě nesmí být rukojmím rodičů. Ani v koronavirové pandemii

Mezi obchodními centry se zaskvěl Avion Shopping Park. „Rozhodli jsme se, že všechny nájemní jednotky, které jsou uzavřené z důvodu rozhodnutí vlády ČR, budou po dobu uzavření provozovny osvobozeny od platby nájemného a servisních poplatků,“ potěšila nájemce manažerka Avionu Zuzana Pilipčincová.

KUDLA DO ZAD

Obchodní centrum Futurum o možné pomoci živnostníkům ještě nerozhodlo, zato „kudlou do zad“ se dá označit krok Fora Nová Karolina.

„Jsme toho názoru, že není žádný důvod pro jakékoliv snížení či odklad plateb nájemného a dalších souvisejících poplatků, neboť pronajímatel žádné své povinnosti podle nájemní smlouvy neporušil. Z tohoto důvodu všechny faktury budou nadále vystavovány a doručovány v souladu s podmínkami nájemní smlouvy a budeme požadovat jejich řádné úhrady v plné výši,“ napsalo nájemcům vedení centra v dopise s tím, že dokud není možné posoudit přesný dopad karantény, která navíc ještě neskončila, nelze nic jiného dělat.

VIDEO oblíbených ostravských Tří Tygrů sklidilo silnou kritiku. Podívejte se

„Ujišťujeme vás, že Forum Nová Karolina učiní všechny kroky, aby maximálně podpořila úspěšný provoz svých nájemců,“ píše se poněkud v rozporu s výše uvedeným v závěru dopisu. Deníku se přímou odpověď získat nepodařilo.

GESTO NA OKO?

A nadšení nemohou být živnostníci ani z kroku radnice Moravské Ostravy a Přívozu. Živnostníci, kteří sídlí v centru města, jsou pořádně zaskočeni. „Podnikatelé mají možnost zažádat o finanční prostředky ze složené dlouhodobé jistoty. A to až do výše zůstatku jednonásobku složené kauce, která odpovídá výši aktuálního měsíčního nájemného včetně všech poplatků,” říká Hana Lajčíková z oddělení starostky radnice s tím, že podnikatelům v obvodu by se mohlo vrátit dohromady více než šest a půl milionu korun.

Podnikatelům se však nelíbí způsob odpustku. „Zaplatíme to stejně, jen z kauce, radnice z nás dělá voly,“ míní provozovatel tří ostravských poboček Pizza Coloseum Lukáš Chlebovský.

Zástupkyně přednosty infekčního v největším zdravotnickém zařízení v kraji Lenka Petroušová.
Lékařka ostravské infekční kliniky: S koronou je to odlidštěná „kosmická“ práce!

„Mají nám pomáhat stejně jako stát, ne v takové situaci požadovat nároky. Brečí, že v centru nejsou podnikatelé a pak vám hází vidle pod nohy,“ podotýká Chlebovský, jenž obdobně vidí negativní postoj Fora Nová Karolina, kde má druhou provozovnu. Těšit jej tak může alespoň úplné odpuštění nájmu v Avion Shopping Parku.

A velkorysé gesto projevují i někteří soukromí majitelé budov. „Patří mu velké díky za to, že sám přišel s tím, že nemusíme platit jeden měsíční nájem. A díky prodeji přes okno zatím pokryjeme alespoň základní poplatky, náklady, snížené mzdy a odvody,“ těší spolumajitele Hogo Fogo Bistra Petra Jonáše postoj vlastníka budovy.