Výraznou změnu vzhledu a také zlepšení technického stavu přinese aktuální revitalizace Slezskoostravského hradu. Jeho správce, společnost Černá louka, připravil jeho postupnou úpravu. Ta byla zahájena v letošním roce revitalizací veřejných ploch horního nádvoří s rozpočtovými náklady ve výši 10, 8 milionu korun.

„Rekonstrukci, kterou financuje město, již nádvoří hradu nutně potřebovalo. Současný stav byl překážkou pohodlného pohybu návštěvníků a účastníků akcí. Těší mě, že bude současně modernizováno i osvětlení a v plánu do budoucna je i ekologické vytápění malého a velkého sálu,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Hodokvas Slezskoostravském hradě, 8. října 2022.
OBRAZEM: Ostrava ožila hodokvasem, na hradě se jedlo, pilo a "předvádělo"

Ze středu nádvoří bude odstraněn kačírek, který nahradí zpevněný povrch v podobě kamenných valounů. Současně zde budou vyřešeny kotvící prvky pro fixaci mobilního zastřešení pódií, a plánované je i zastřešení stanem v centrální části nádvoří.

Na horním nádvoří bude také vybudováno zcela nové moderní osvětlení, tvořené kombinací nástěnných svítidel umístěných na pevnostní budově hradu a osvětlovacích prvků, umístěných přímo v nově pokládané dlažbě nádvoří.

„Aktuálně tvoří nádvoří kombinace zpevněných a nezpevněných ploch. Tato povrchová úprava je z hlediska konání akcí problematická a nestabilní. Proto bylo přistoupeno k novému řešení úpravy horního nádvoří. Ta bude probíhat za provozu, jen s mírnými omezeními,“ upřesnil jednatel společnosti Černá louka Jan Šumbera.

Další důležitou částí projektu je úprava plochy po levé straně bočního vstupu do hradu, na které se nyní nacházejí kontejnery a parkují na ní služební vozidla. Rekonstrukcí celé nevzhledné plochy vznikne ohrazený prostor se zpevněným povrchem pro parkování aut a oddělenou sekcí pro odpadové hospodářství.

Fashion Storm - módní přehlídka na Slezskoostravském hradě, 22. října 2022, Ostrava.
VIDEO: Módní bouře na hradě v Ostravě, šik akce bavila i překvapovala

Práce začaly 14. března a hotovo by mělo být v červnu tohoto roku. Během oprav bude hrad dále přístupný, tedy expozice ve věži, hradní galerie, stejně tak bude zpřístupněn hradní palác a hradní kovárna. Omezen bude jen pohyb po horním nádvoří, kde budou probíhat práce, přičemž tento prostor bude označen. Během března a dubna také nebudou probíhat na hradě akce, v dalších měsících se již budou konat bez omezení.

Poslední novinkou, která je ve fázi příprav, je nové, ekologické vytápění části vnitřních prostor hradu. Malý a velký sál budou nově vytápěny tepelnými čerpadly, v obou případech bude pořízeno zařízení za 800 tisíc korun. Dokončení této úpravy je v plánu do začátku příští topné sezony.