„Na prodlouženou Rudnou čeká Poruba od roku 1994. Vedení městského obvodu chce proto iniciovat změnu dopravního značení a zakázat tak průjezd nákladní dopravy ulicí 17. listopadu, která je jednou z páteřních komunikací v Porubě. Denně jí v obou směrech projede podle loňského sčítání zhruba tisícovka vozů těžších dvanácti tun,“ vysvětlila Končítková.

Přetíženost komunikace na ulici 17. listopadu měla podle ní vyřešit právě výstavba prodloužené Rudné, kterou však ministr dopravy Vít Bárta vyřadil ze seznamu prioritních dopravních staveb. Rada městského obvodu Poruba zaslala ministrovi otevřený dopis, v němž vyjádřila nesouhlas se záměrem pozastavit realizaci projektu „Silnice I/11 – Ostrava, prodloužená Rudná“ a vyzvala ministra, aby svůj záměr přehodnotil.

„Ministr reagoval dopisem, v němž uvedl, že kvůli nedostatku finančních prostředků byl nucen zastavit akce s minimální rozestavěností, mezi které patří i prodloužená Rudná. Dodal také, že si je vědom negativních důsledků zastavení realizace projektu výstavby této akce a počítá se zahájením financování stavby od roku 2013,“ informovala o dopise ministra dopravy porubská mluvčí.

Vedení městského obvodu hodlá podle ní na základě podnětů občanů iniciovat změnu dopravního značení, aby zabránilo průjezdu vozidel těžších sedmi a půl tuny na ulici 17. listopadu v obou směrech v úseku od sjezdu z Rudné ulice po Opavskou. Vedení obvodu proto chce v nejbližší době požádat krajský úřad o umístění zákazové dopravní značky k omezení vjezdu nákladních vozidel. Podání žádosti na svém úterním zasedání odsouhlasilo porubské zastupitelstvo.