Pandemie koronaviru udělala do rozpočtů měst a obcí pořádnou díru. Tu ještě prohloubil daňový balíček. V následujících letech budou obecní rozpočty výrazně chudší, ten porubský není výjimkou.

„Koronavirus zasáhl i do ekonomiky a rozpočtů veřejné správy. Týká se to samozřejmě i Poruby a příští rok jsme dostali od města o 40 milionů korun méně než loni,“ uvedl vedoucí odboru finančního a ekonomického Petr Solanský.

Vytvořit za takových podmínek rozpočet nebylo vůbec jednoduché. „Ukázalo se, jak je to složitá disciplína. Když už jsme si mysleli, že jsme ve finále, přišel daňový balíček. Dodnes nevíme, co přesně přinese a jaký bude mít dopad na rozpočty v následujících letech,“ poznamenala starostka Lucie Baránková Vilamová.

Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili, že Poruba bude hospodařit s částkou 549,377 milionů korun. Přestože je to výrazně méně než v minulosti, investice se zásadně omezovat nebudou. „To byl náš hlavní cíl. Razantně jsme škrtali na běžných výdajích. Je pro nás důležité, aby peníze směřovaly především do investic a údržby majetku. Jsem ráda, že se nám to podařilo a tento rozpočet je výrazně proinvestiční. Vždyť tím směrem jde více než 136 milionů korun, což je téměř celá čtvrtina všech peněz, které máme k dispozici,“ řekla starostka.

A když už jsme u investic, jaké budou ty nejdůležitější v tomto roce? „Tak tentokrát je to zcela jednoznačné. Když jsme v roce 2019 kupovali od společnosti Residomo jejich podíl v Oblouku, slíbili jsme, že z něj opět uděláme perlu Poruby. A slib plníme. Máme vše připraveno, abychom příští rok začali s opravami. V rozpočtu na to máme vyčleněno pětasedmdesát milionů korun. Hotovo bude na jaře roku 2022 a Oblouk bude vypadat tak, jak když byl dostavěn,“ uvedla Lucie Baránková Vilamová.

Pokračovat budou i stavby z letošního roku, konkrétně jejich naplánované druhé etapy. Na ulici Dělnická se Dům s pečovatelskou službou Harmonie dočká i nádherného zázemí, kde bude k dispozici atrium, kavárna, garáže a služebna městské policie. Zahájí se i druhá část revitalizace  ulice Gustava Klimenta, kde se místní dočkají nejenom příjemnějšího prostředí, ale i nových parkovacích míst. Ta se v lokalitě v minulosti blížila nule.

Jako každoročně míří peníze i do porubských škol a školek. Ty na svůj provoz dostanou přes padesát milionů korun. Navíc dokončeno bude hřiště u ZŠ J. Valčíka a nové sportoviště za více než osm milionů korun vyroste u základní školy Bulharská. „Chceme, aby kvalitní sportoviště měly všechny školy. Sloužit bude dětem a odpoledne i veřejnosti, jak je to u podobných hřišť samozřejmostí,“ řekla starostka.

Zatím s otazníkem je další velká investiční akce, kterou je první etapa revitalizace náměstí Družby. Na úpravu parku žádala Poruba o příspěvek město a zatím je její financování předběžně přislíbeno z úvěru města.

„Pokud nám Ostrava pomůže tuto akci zafinancovat z padesáti procent, začneme i s revitalizací náměstí Družby,“ dodala starostka.

Poruba také velmi aktivně využívá nejrůznějších dotačních titulů a pro příští rok si požádala o částku překračující deset milionů korun. Tyto finance by nám výrazně mohly pomoci vylepšit rozpočet příštího roku.

Největší investiční akce roku 2021

Rekonstrukce bytového domu Oblouk 75 000 000, Revitalizace ul. G. Klimenta 14 500 000, DPS Harmonie 13 400 000, Víceúčelové hřiště ZŠ Bulharská 8 250 000, Parkoviště ul. Školní 3 300 000, Víceúčelové hřiště ZŠ J. Valčíka 1 700 000. Investice celkem
136 510 000