Na rekonstrukci 760 metrů dlouhého úseku se Porubě podařilo získat podporu z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007–2013. První cyklisté by se podle porubské mluvčí Jany Končítkové měli po nové trase projet už v červnu letošního roku.

„Loni jsme zareagovali na výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v oblasti podpory Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava. Schválená dotace nám bude poskytnuta ve výši zhruba 3,2 milionu korun,“ uvedl místostarosta městského obvodu Poruba Petr Mihálik s tím, že celkové náklady na realizaci projektu činí přibližně 5,5 milionu korun. „O dofinancování stavby jsme požádali statutární město Ostrava,“ doplnil místostarosta.

Součást Jantarové stezky

Cyklistická stezka protíná tři ostravské městské obvody, její stěžejní část vede Porubou a navazuje na už vybudovanou cyklostezku v Třebovicích a Svinově. Je zahrnuta do trasy M, jejíž úsek je součástí Jantarové stezky, tedy cyklostezky nadnárodního charakteru.

„Projekt byl zpracován tak, aby stezka splňovala požadavky na dopravu do zaměstnání či školy a sloužila zároveň i pro rekreační účely. Proto je velký důraz kladen na bezpečnost trasy. Naší snahou je maximálně oddělit k životnímu prostředí šetrné druhy dopravy, mezi něž cyklistika bezesporu patří, od motoristické dopravy,“ dodal Mihálik a poznamenal, že výstavba stezky zahrnuje úpravy komunikací včetně vybavení, rekonstrukci a novostavbu chodníků a stezek pro chodce a cyklisty, dále vybudování opěrné zdi a oplocení, nové dopravní značení či instalaci zpomalovacích prahů na Mongolské ulici.

Poruba disponuje přibližně šestnáctikilo­metrovou sítí cyklotras. Ty se začaly stavět na sklonku devadesátých let minulého století. V současnosti obvod protíná osm cyklostezek. „K nejvyužívanějším patří stezka na Hlavní třídě, oblíbené jsou rovněž trasy po Průběžné a Martinovské ulici, které spojují Porubu se sousedícími ostravskými obvody. Hlavním cílem je, aby byly stezky bezpečné, navazovaly na sebe a cyklisté po nich mohli dojet z Poruby do vzdálenějších míst,“ dodala porubská mluvčí.