Čtyři červené zpomalovací pásy před přechody na porubské Hlavní třídě, které nejdříve nechalo město položit a porubská radnice poté vybrousit a nahradit optickými klamy, chce magistrát proplatit. Jak už Deník dříve informoval, adhezní pruhy byly nejspíše odstraněny kvůli závodu v in-line bruslení, který se na porubské promenádě tradičně koná.

Jenže vlastníkem komunikace není obvod, nýbrž krajská metropole a ta chce po Porubě uhradit škodu ve výši 870 tisíc korun. Radnice totiž nechala pásy odstranit bez souhlasu města. To má teď v evidenci majetek, který mu chybí. Na uhrazení vzniklé škody má jeden z největších ostravských obvodů 15 dnů od doručení výzvy.

„Je to, jako bych si postavil dům a někdo přišel a bez ptaní ho zboural. V podstatě ani nemůžeme jinak, než ty peníze po obvodu chtít. Kdyby radnice požádala o jiné řešení, než jsou adhezní pásy, které prokazatelně zlepšují bezpečnost na přechodech, snažili bychom se najít kompromis. Bohužel jsme ale o žádném takovém záměru nebyli informováni," řekl primátor Petr Kajnar.

Překvapená Poruba

Porubská radnice je požadavkem města překvapená a celou věc považuje za nedorozumění.

„Celou dobu jsme postupovali plně v souladu se Statutem města Ostravy. Konstatování o způsobené škodě tak považujeme za nedorozumění. Naopak Porubě vznikly náklady s odstraněním pásů, které Ostravské komunikace instalovaly bez konzultace s obvodem a v rozporu se statutem, a město ústně přislíbilo, že je obvodu vykompenzuje," uvedl mluvčí Poruby Martin Otipka.