Jen loni obvod dal ze své pokladny na hřiště okolo šestnácti milionů korun.

„Je to věc, která je mezi občany Poruby žádaná. V letošním roce se naskytly nové možnosti získávání dotačních titulů na tato hřiště. Naším záměrem je vystavět hřiště v hodnotě přesahující 30 milionů korun. Zda všechna vystavíme, ukáže čas. Je to závislé na dotacích,“ sdělil starosta Poruby Miroslav Novák. Obvod podle něj může poskytnout okolo 16 milionů korun. Nyní čeká na přelom měsíců května a června, kdy budou jasné výsledky, kteří ze žadatelů z takzvaných norských fondů získají dotaci. Poruba žádala také o dotaci na multifunkční hřiště u základní školy Porubská 831 a 832. Náklady by měly dosáhnout na toto hřiště 15 milionů korun.

Další multifunkční hřiště za zhruba 12 milionů korun by mělo vzniknout u základní školy Ukrajinská. Poruba také požádala o peníze na hřiště ve dvorní části Hlavní třídy a ulice Budovatelské.

Porubská radnice chce v budoucnu umísťovat dětská hřiště do areálů škol, kde není problém s jejich ostrahou, údržbou a dodržováním provozního řádu. „My jsme v loňském roce umístili tři hřiště do volných prostranství, dvorních částí, kde děti tráví nejvíce času. Vandalismus, se kterým jsme se setkali, je neskutečný. Opravdu to nás vedlo k tomu, že jsme přehodnotili naši strategii a z veřejných prostranství hřiště umísťujeme do školních oplocených areálů, kde je vždy nějaký školník nebo správce, který na to hřiště dohlíží,“ dodal Novák.