Tento zhruba dvoukilometrový úsek se s největší pravděpodobností v nejbližších letech stavět nebude, i když by ho mnozí lidé přivítali. Jedním z důvodů je odmítavý postoj dotčených městských obvodů. Zastupitelstvo Poruby již loni v létě projednávalo záměr směny pozemku mezi Moravskoslezským krajem a městským obvodem Poruba kvůli výstavbě trati. Pokud by byla vybudována nová tramvajová trať, musela by se krajská komunikace 17. listopadu rozšířit na úkor pozemku městského obvodu Poruba. „Zastupitelstvo se směnou nesouhlasilo,“ uvedl porubský starosta Miroslav Novák. Nechtělo podle něj vydat stanovisko, že obvod bude měnit pozemky, aniž by bylo jasné, co se bude stavět. V souvislosti s tramvajovou tratí byl městský obvod Poruba osloven, aby se vyjádřil k umístění trati v rámci možného územního řízení. Obvodní rada ale nevydala souhlasné stanovisko. „My po této tramvajové trati netoužíme a nepovažujeme ji za prioritu. Doprava v Porubě je dostatečně zajištěna autobusy. Tramvaje jsou sice rychlejší a z ekologického hlediska šetrnější, ale to je asi všechno,“ dodal Novák. Proti výstavbě nové tramvajové trati se vyjádřil také městský obvod Pustkovec, jehož zastupitelstvo stavbu zamítlo před více než dvěma lety.

Dopravní podnik Ostrava stále výstavbu nové trati nevzdal, i když zřejmě nebude v nejbližších letech. „Do budoucna s tím počítáme, pořád je to ve sledovaných dlouhodobých strategických záměrech,“ uvedl mluvčí dopravního podniku Miroslav Albtrecht. Názory na novu trať se různí také mezi obyvateli Ostravy- Poruby.

 

K problému
O potřebě vzniku nové tramvajové
tratě v Ostravě-Porubě
i dalších problémech budeme
dnes hovořit s místostarostou
Ostravy-Poruby Petrem Jedličkou
na akci Den s Deníkem. Ta se
bude konat od 14 hodin u prodejny
Tesco v Ostravě-Třebovicích.
Přijďte se na ni podívat i vy!