„Opravdu berete vážně zrušení linky 48 přes zastávky Karola Šmidkeho a Ludvíka Podéště na více než dva týdny? To si myslíte, že místo přímého autobusu budu jezdit do práce i z práce na dva přestupy a ještě oklikou?“ zlobil se Marian Tarok.

Ten ve stížnosti zaslané na magistrát i navrhoval protažení linky č. 48 z Opavské přes Průběžnou ulici k dílnám v Martinově. „Jestliže nedojde k nápravě, už neprodlužuji měsíčník, který mi končí. Auto mám a za ten ztracený čas mi těch pár korun úspory nestojí,“ tvrdil nespokojený občan.

CHYBĚJÍCÍ NÁVAZNOST I INTERVALY

K těm se přidala i Ivana Kranecká: „Antiorganizace dopravy v celé Průběžné ulici je zcela nedostačující. Ze čtyř autobusových linek zůstala jen 40, kterou se nedostanu ani do Svinova, a přestupy z ní mi nepasují.“ Kritizovala také patnáctiminutový interval, jenž byl ve špičce zaveden místo obvyklého pětiminutového i „bezzastávkový“ provoz linky č. 75, která by tak mohla vozit lidi alespoň k rektorátu VŠB-TUO, kde se snáze přestupuje na tramvaje.

„Nemyslete si, že budeme chodit čtvrt hodiny pěšky do kopce na Otakara Jeremiáše, to doufám uznáte, že je dost pravěké řešení,“ odtušila na adresu dopravního podniku.

UPRAVENÁ LINKA ČÍSLO 49 

A rozzlobené reakce veřejnosti tentokrát k něčemu byly! Dopravní podnik a odbor dopravy magistrátu na „základě podnětů občanů“ upravil trasu autobusů 49. A to počínaje dnešním dnem. „Pojedou ze zastávky Opavské po ulici Průběžné přes zastávky L. Podéště, O. Synka, K. Šmidkeho, Duha, J. Skupy a dále ulicí Martinovskou přes zastávky Dílny DP Ostrava, B. Nikodéma, Čistírny, odbočí na ulici 1. čs. armádního sboru, zastaví na náměstí Družby a po své trase do centra města budou pokračovat od zastávky Bajkalská,“ upřesnila Karolina Rycková z dopravního podniku.

Toto opatření podle ní obslouží všechny zastávky v Průběžné ulici a umožní jak lepší přestup na tramvaje, tak linku 48 (ve Svinově), která spojuje Porubu s průmyslovou zónou v Hrabové. Zpět jezdí linka 49 rovněž po upravené trase. Potrvá to takto až do neděle 3. září.

MÁ TATO REKONSTRUKCE VŮBEC SMYSL?

Cestující se v souvislosti s porubskou autobusovou výlukou zajímali i o smysl rekonstrukce ulice 17. listopadu, kudy by měla nově vést tramvajová trať. „Proč se tady kope a opravuje, když se má za rok dva začít se stavbou, která tu zrekonstruovanou ulici zdevastuje?“ ptala se Kranecká. Mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská upozornila, že o případné výstavbě tramvajové trati ve směru na Pustkovec a dále VII. a VIII. obvod v Porubě ještě nebylo rozhodnuto. „Opravovaná silnice II/469 je v majetku kraje, který jistě k realizaci rekonstrukce přistoupil po řádné diagnostice podloží,“ podotkla.

OTAZNÍKY NAD DALŠÍ TRAMVAJOVOU TRATÍ

Bez povšimnutí lidí nezůstal samotný záměr výstavby tramvajové trati. „Pokud si někdo na městě myslí, že nám tady stačí ten jeden mizerný vnitroporubský autobus jednou za 20 minut, krásně popírá neustálá tvrzení, jak tady potřebujeme velkokapacitní tramvaje…“ nechal se slyšet Tarok. Kranecká byla téhož mínění: „Pokud jsme tak bezvýznamná lokalita, že nám nenechali ani linku do Svinova a stačí nám ve špičku autobus co patnáct minut, proč nám pořád cpete do chřtánů onu zmíněnou tramvaj s intervaly co pět minut?“

Mluvčí dopravního podniku Rycková vzkázala, že řešit případný interval možných nových porubských tramvají je příliš předčasné. „Tato doprava je však ve většině měst vnímána jako páteřní, my v Ostravě k ní přistupujeme stejně. Počítá se s jejím větším využitím a tedy potřebou dostatečného množství spojů,“ doplnila.