Znáte to. Bezvadný hudební zážitek dokáže jedna zpocená jízda přeplněnou tramvají nepěkně zkazit. Kdo se tomu snaží předejít? „Náš festival končívá po desáté večer, kdy ve městě bezvadně funguje městská doprava, takže její posilování nepotřebujeme,“ říká třeba Jan Vošta z organizačního týmu dvoudenních Slavností pivovaru Ostravar, který ročně navštíví na deset tisíc lidí.

Nejen večerní jízdní řády ale jistě nejsou připraveny na takové davy, což v minulosti lidé poznali nejen na „Ostravaru“ ale i na masovějších akcích. A ne jen po jejich skončení. Sociální sítě v letním období zaplavuje jeden snímek přeplněného nástupiště či „nabouchané“ tramvaje za druhým. Předejít tomu ale musejí sami organizátoři.

„Posilové spoje na sportovní, kulturní a společenské akce poskytujeme na pokyn odboru dopravy magistrátu v základním rozsahu. Pokud organizátor akce chce, aby se jeho návštěvníci komfortně dostali domů, pak se na dopravě musí spolupodílet,“ vysvětluje ředitel Dopravního podniku Ostrava (DPO) Daniel Morys.

POTŘEBOVALI BYCHOM VÍCE PENĚZ, PŘIZNÁVAJÍ POŘADATELÉ

Dopravní obslužnost akcí s vybudovanou tradicí se řeší i s ročním předstihem. DPO tak může připravit předběžný plán, kde zohledňuje potřebný počet řidičů, vozidel i najetých kilometrů. Organizátorovi pak připraví nabídku posílení dopravy. Někteří ji využijí, někteří ne.

„Hromadnou dopravu každoročně u dopravce posilujeme, a to částkou asi dvaceti tisíc korun,“ říká ředitel Oldies festivalu Jan Válek, zároveň však dodává: „Zcela dostatečné opatření to není, bylo by potřeba navýšit kapacitu a frekvenci spojů asi ještě o jednu čtvrtinu, ale není to v našich finančních možnostech,“ přiznává organizátor. Podobně hovoří zástupci i jiných, menších, akcí.

Velké kritice byl v minulých letech v tomto ohledu podroben naopak i největší festival – Colours of Ostrava (COO). „Každý rok navýšení spojů – nočních tramvají – projednáváme. Letos půjde o padesátiprocentní navýšení oproti loňsku,“ slibuje zvýšení pohodlí promotér festivalu Jiří Sedlák. Zatímco na nočním zlepšení se pracuje, přes den se i letos vyplatí dorazit s dostatečnou časovou rezervou. Nezávisle na MHD myslí COO na kyvadlovou dopravu do okolních měst, k oficiálnímu parkovišti u Ostravar arény či do kempů.

NOVINKA: FESTIVALOVÁ JÍZDENKA NA CELÝ TÝDEN

O posilování spojů každoročně jedná i Beats for Love. V minulých letech podle marketingového ředitele Matyýše Ožany jednání dopadla k jeho spokojenosti, letos ještě konkrétní dohoda nezazněla. DPO vedle výše uvedených akcí jedná také s pořadateli Kontinentálního poháru v atletice, přiznává však, že obdobná jednání jsou velmi komplikovaná.

„Každý chce přispět různou měrou, jde tak především o dohodu mezi městem a organizátory. Když není pořadatel ochotný se na dopravě spolupodílet, zajistíme skutečně jen nejzákladnější posílení. Rozhodně nemůžeme posilovat dopravu z každé soukromé akce,“ upozorňuje Daniel Morys s tím, že u akcí pořádaných městem je to jiné.

Pro návštěvníky vybraných festivalů letos DPO na vlastní náklady připraví jednu novinku, k jejímuž navržení se pořadatele dosud neměli.

Zavádí „festivalovou jízdenku“. „Bude stát stejně jako třídenní jízdenka, ale platit bude celý jeden týden v termínech konání Beats for Love, Colors of Ostrava a letos také Kontinentálního poháru,“ informuje Morys.

Kdy se letos konají velké hudební festivaly?Oldies festival: 16. června
Slavnosti pivovaru Ostravar: 23. - 24. června
Beats for Love: 4. - 7. července
Colours of Ostrava: 18. - 21. července
Ostrava v plamenech: 3. - 4. srpna

ROZHOVOR K TÉMATU

… s ředitelem Dopravního podniku Ostrava Danielem Morysem:

Jaká je obecná příprava DPO na festivalové období, a to i v souvislosti se stavební sezonou?
Na velké festivaly, které již mají vybudovanou tradici a o kterých víme, se připravujeme přibližně vždy s ročním předstihem. Na následující rok sestavujeme plán, ve kterém již jsou zohledněny výkony, které v rámci festivalů plánujeme najezdit. Plán zahrnuje předběžně i počet řidičů, počet ujetých kilometrů a také samozřejmě počet potřebných vozidel. Pokud to je v našich možnostech, snažíme se koordinovat také výlukovou činnost, aby v době těchto akcí vše proběhlo hladce. Např. na Kontinentální pohár se připravujeme již od loňského podzimu a koordinujeme vše tak, aby v době jeho konání neprobíhaly v okolí žádné námi iniciované výluky. Bohužel, výluky iniciované dalšími subjekty nemůžeme zcela ovlivnit, a i kvůli tomu jsme v loňském roce zavedli výlukový management, abychom mohli předejít případným konfliktům.

Pokud se jedná o masovou akci a organizátor dopravu neřeší, zatáhnete „záchrannou brzdu“ a posílíte dopravu na své náklady?
Když není pořadatel ochoten se na dopravě spolupodílet, my zajistíme jen opravdu nejzákladnější posílení dopravy v rozsahu, na které dostaneme zadání od magistrátu. V takovém případě musí mít akce opravdu charakter společenské nebo kulturní akce města. Rozhodně nemůžeme posilovat dopravu z každé soukromé akce, jako jsou např. soukromé oslavy narozenin firem atd.

Organizátoři kterých letních festivalů a dalších akcí si u vás objednávají navýšení kapacity přepravy?
Jednáme z pořadateli akcí jako jsou Oldies festival, Kontinentální pohár, Colours of Ostrava a Beats for Love. Jednání jsou komplikovaná, každý chce přispět různou měrou a jedná se především o dohodě mezi městem Ostrava a organizátory. Za DPO letos pro cestující nově připravujeme lepší službu, na naše vlastní náklady, a tou je prodej „festivalové jízdenky“ tedy barevného náramku na ruku v hodnotě 3denní jízdenky, ale budou platit od pondělí do neděle v termínech konání festivalů B4L, Colours of Ostrava a během Kontinentálního poháru. Tuto změnu máme již projednanou s vedením města i společností Koordinátor ODIS.

Kolik DPO ročně vyjde posilování spojů? A jsou dražší společenské akce, nebo výluky?
V rámci finanční kompenzace na provoz MHD máme ve smlouvě s magistrátem města stanovený počet vozových kilometrů, které můžeme využít pro posily spojů na společenské a kulturní akce. O jejich využití však také rozhoduje odbor dopravy magistrátu. Naše uzavírky plánujeme vždy tak, aby se navzájem nekryly právě s tímto druhem akcí.

A je náročnější vše vyladit na festivaly, nebo uzavírky?
Výluky jsou pro nás určitě náročnější, ale posilová doprava v době konání festivalů nám však paradoxně způsobuje více vrásek. Organizace výluk má jasně definovaný harmonogram, předem naplánovaný jízdní řád a celá jejich problematika je náročná a velice komplexní. U festivalového typu akcí však nelze nikdy dopředu odhadnout, kdy přesně daný koncert skončí a jak se zachovají návštěvníci. Jedná se často o minuty, kdy musíme reagovat, abychom měli dostatek řidičů i vozů.