Město na přelomu roku vypsalo ideovou soutěž na prostor před Domem umění. Ze třiadvaceti návrhů zvítězil projekt promenády, dobře vypadající červené dlažby a architektonických prvků. Nedávno však obvod Moravská Ostrava a Přívoz zadal veřejnou zakázku, která počítá s realizací tři roky starého projektu.

„Jedná se o rekonstrukci vozovky, chodníků, odstavných stání a úpravu veřejného osvětlení, inženýrských sítí a dopravního značení,“ stojí v popisu veřejné zakázky, která ještě nebyla ukončena. Proč ale k jejímu zadání došlo? V Jurečkově ulici, která vede podél Domu umění a souběžně s Nádražní ulicí, byla plynaři koncem června nahlášena havarijní oprava plynovodu.

„Vzhledem k tomu, že obvod má hotovou projektovou dokumentaci na rekonstrukci ulice Jurečkovy a platné stavební povolení, dohodli jsme se s plynaři, že nebudou provádět finální opravu povrchu, ale že ji zajistíme my,“ uvedla mluvčí centrálního obvodu Jana Pondělíčková.

(NE)SPOLUPRACUJÍ?

Ostravané se proto obávají, že promenáda bude jen další projekt a vizualizace, které skončí někde v šuplíku. Že budou uplatněny starší návrhy, jako například u Nádražní ulice či terminálu Hranečník, s nimiž toho město už moc udělat nemohlo a které Ostravané právem nepovažují za moderní výkvět poslední doby.

„Architektonická soutěž ze strany města byla velmi příjemným počinem. Bohužel si ulice žádá rekonstrukci plynu,“ okomentoval současné dění v lokalitě a na radnici Martin Mlčák z webu msstavby.cz.

„Kvůli tomu obvod použil starší, již hotový projekt pro rekonstrukci ulice, který však nekoresponduje s výsledkem architektonické soutěže. Celá situace poukazuje na nekoordinaci více subjektů v jedné lokalitě. Bohužel také na neestetické záměry samotného obvodu v centru města,“ dodal Martin Mlčák, který se nesrovnalostem také věnuje.

Podle Moravské Ostravy byl však tento postup konzultován s městem a myšlenka ideové studie jím není nikterak potlačena. „Na případných úpravách se ještě budeme domlouvat s městem,“ upřesnila Pondělíčková.

Výstava vítězných návrhů
Chcete si detailně prohlédnout, jak by prostranství před Domem umění, ale i kolem katedrály Božského Spasitele na náměstí Msgre. Šrámka měla vypadat? Ve výstavní síni Útvaru hlavního architekta ve 4. patře magistrátu jsou oba vítězné návrhy k vidění až do 15. září.

Také magistrát upozorňuje na to, že stavební povolení bylo vydáno dávno předtím, než byla vyhlášena ideová soutěž na proměnu prostranství.

„V místech, kde dochází ke kolizi s vítězným návrhem ideové architektonické soutěže, chceme spolu s autory vítězného návrhu najít řešení, které umožní na rekonstrukci ploch s definitivní úpravou plynule navázat a vítěznou ideu tohoto prostoru realizovat,“ podotkla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská. PODMÍNKA? PARKOVACÍ DŮM

Má to ale háček. Návrh počítá s vytvořením příjemného prostředí se zelení, vodními i architektonickými prvky na úkor parkovacích míst. „Jejich úbytek bude nahrazen výstavbou parkovacího objektu či podzemních stání (například přístavbou Domu umění či městského bloku v Purkyňově ulici v rámci proměny náměstí Msgre. Šrámka). Jejich výstavba je tak podmiňující pro realizaci těchto vítězných soutěžních návrhů,“ upozornila Vojkovská.

Zejména o proměně náměstí Msgre. Šrámka se však hovoří už roky. Určitou představu a nástin budoucí podoby před Domem umění lidé každopádně získají už brzy. Nové povrchy zakrývající plynovod podle všeho budou finální a na promenádu přímo navážou. Jaké budou?

Výstava vítězných návrhů
Chcete si detailně prohlédnout, jak by prostranství před Domem umění, ale i kolem katedrály Božského Spasitele na náměstí Msgre. Šrámka měla vypadat? Ve výstavní síni Útvaru hlavního architekta ve 4. patře magistrátu jsou oba vítězné návrhy k vidění až do 15. září.