Pomoci se křikem domáhala 62letá žena, která zjistila, že jí v kuchyni jejího bytu hoří. Při vstupu do domu strážník okamžitě zaznamenal kouř. Jakmile Miloslav Kaláb došel do prvního patra, zaregistroval otevřené dveře do jednoho z bytů, ze kterého se intenzivně valil kouř. 

U dveří bytu se rovněž nacházela nájemnice, která opakovaně na strážníka křičela, že v jejím bytě hoří. Přitom v panice vbíhala a zase vybíhala z bytu, který byl již v té době značně zakouřen. 

close Strážník Miloslav Kaláb zasahoval v hořící kuchyni v Ostravě-Porubě. info Zdroj: se svolením MPO zoom_in Strážník Miloslav Kaláb zasahoval v hořící kuchyni v Ostravě-Porubě.

„Vše se seběhlo velmi rychle. Nejprve jsem se rozhodl vyvést ženu do bezpečí.  Poté jsem vešel do bytu a přesvědčil se, zda v něm není nějaká další osoba nebo zvíře. V kuchyni bytu jsem pak zjistil zahoření digestoře, horní kuchyňské skříňky a okolí sporáku,“ uvedl strážník Miloslav Kaláb. 

Vzhledem k tomu, že se v domě nenacházel hasicí přístroj, opatřil si strážník v nedalekém objektu zdravotního střediska práškový hasicí přístroj, načež vstoupil opět do bytu a oheň uhasil. Díky rychlému a profesionálnímu zákroku strážníka se tak požár dále nerozšířil a nedošlo k dalším hmotným škodám či k újmě na zdraví ostatních nájemníků domu.   

Ještě před započetím hašení strážník na místo přivolal hasičský záchranný sbor, který si místo požáru následně převzal. Při požáru a hasicích pracích došlo k lehkému zranění strážníka, který se nadýchal kouře a byl jednorázově ošetřen zdravotníky.