Bohužel mnoho vlastníků a uživatelů bytových domů stále podceňuje riziko požáru a své byty nemá zabezpečeny detektory požáru.

Příkladem v této oblasti jdou město Ostrava, které v předchozích letech nechalo nainstalovat detektory požáru do všech bytů ve svém vlastnictví, a Moravskoslezský kraj, který rozdává detektory požárů seniorům s trvalým pobytem na území kraje.

close Ilustrační foto z vyhořelého bytu. info Zdroj: HZS MSK zoom_in

„Na tragédii, která se stala na začátku srpna v panelovém domě v Bohumíně, běžné preventivní rady nelze aplikovat. K rozvoji úmyslně založeného požáru zde došlo tak rychle, že lidé uvnitř bytu neměli prakticky žádnou šanci na záchranu a už vůbec čas na uvažování, jak se podle obecně známých zásad požární bezpečnosti zachovat,“ upozornil ředitel HZS Moravskoslezského kraje brig. gen. Vladimír Vlček.

Jak správně reagovat v případě požáru v bytě

V prvé řadě se pokuste zachovat klid a rozvahu. Základní věcí je pokusit se požár uhasit. Pokud to už není možné, varujte ostatní obyvatele bytu voláním „hoří“, opusťte ohrožený prostor a okamžitě volejte tísňovou linku hasičů. Při odchodu z hořícího bytu za sebou zavřete dveře, zpomalíte šíření požáru.

Při úniku nepoužívejte výtah, pokud nejde o výtah evakuační. Vlivem požáru totiž může dojít k výpadku elektrického proudu a vy pak můžete zůstat ve výtahu uvězněni. Důležité je rovněž se zbytečně do bytu nevracet, situace se tam mohla dramaticky změnit.

Když je chodba zakouřena tak, že není možné opustit byt

close Ilustrační foto z vyhořelého bytu. info Zdroj: HZS MSK zoom_in V takovém případě je důležité zavřít dveře do místnosti s ohněm a pokusit se tyto dveře utěsnit například vlhkým prostěradlem. V zakouřeném prostoru se vždy pohybujte při zemi, nejlépe s vlhkým ručníkem na ústech, pod tzv. neutrální rovinou, neboť kouř se zpravidla zpočátku drží u stropu.

Okamžitě volejte tísňovou linku hasičů, varujte ostatní nájemníky domu a upozorněte na sebe voláním „Hoří, pomoc“ z okna, boucháním do topení apod. Důležité je rovněž vyvěsit z okna kus bílé látky. Při ztrátě vědomí je to znamení pro hasiče, že v bytě je někdo, kdo potřebuje pomoc. Pokud je to možné, neotvírejte okno, do místnosti by se dostávalo více vzduchu, který by pomáhal intenzivnějšímu rozvoji požáru a mohl by také vzniknout komínový efekt.

Největší riziko požáru v bytovém domě

Vysoký počet požárů bytů souvisí s tím, že se lidé cítí doma bezpečně a podceňují drobné nehody. I nevhodně odložená cigareta nebo svíčka ponechaná bez dozoru mohou způsobit obrovský požár. Mezi nejčastější příčiny požáru v bytových domech tak patří lidská nedbalost.

Dalšími příčinami bývají technické závady na elektroinstalaci a spotřebičích, které mnoho let neprošly revizí, ponechání potravin při vaření bez dozoru, topidla a hra dětí.

Novým fenoménem se stávají požáry při nabíjení akumulátorů mobilních telefonů, elektrokoloběžek, elektrokol apod., které doporučujeme nabíjet ve venkovních prostorách, a nikoliv v noci. Tyto požáry jsou charakteristické vysokou intenzitou požáru a velmi špatně se hasí.

Únikové cestě nesmí bránit nábytek ani koberec

Velkou pozornost je nutné věnovat nejen svému bytu, ale rovněž únikové cestě z bytu, na níž by se neměly vyskytovat žádné překážky jako botníky, skříně apod., ani hořlavé vybavení, třeba koberce. Rovněž dveře na únikových cestách musí být otvíratelné ve směru úniku bez nutnosti mít u sebe klíč nebo jiný nástroj, jako jsou čipy nebo karty.

Samostatnou kapitolou je zajištění rychlého příjezdu hasičů k objektům bytových domů a ustavení výškové techniky na nástupních plochách, kde velmi často, a hlavně nesprávně parkují osobní automobily obyvatel domů.

Když ucítíte kouř
Chraňte si dýchací cesty, pokud možno navlhčeným kusem látky (např. kapesník, tričko).
V zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi, kde je čistější vzduch.
Při nutnosti opustit kvůli požáru byt zkontrolujte rukou teplotu dveří. Pokud jsou horké, dveře neotvírejte a utěsněte je proti průniku kouře (např. peřinou, oděvy, ručníky namočenými do vody).
Využijte balkon, popř. okno, tam se snažte na sebe upozornit voláním „HOŘÍ“.
Z okna vyvěste kus (bílé) látky, aby hasiči věděli, kde vás mohou nalézt při ztrátě vědomí.
Boucháním do topení nebo zdí upozorněte sousedy, že potřebujete pomoc.
Při silném zakouření chodby nikdy neriskujte průchod, kouř znesnadňuje orientaci a velmi rychle znemožňuje dýchání.
Při úniku zavírejte za sebou všechny dveře, zamezíte zakouření dalších prostorů nebezpečným kouřem.
Zbytečně neriskujte – dvě až tři vdechnutí kouře mohou způsobit ztrátu vědomí i smrt.
Nikdy se pro nic nevracejte do požárem ohroženého domu.