„Kvůli vysoké toxicitě se u nás upouští od používání rtuti ve výrobcích. I přesto se její nezanedbatelné množství stále nachází v ovzduší, vodě, půdě a dalších ekosystémech,“ upozornil mediální zástupce Zdravotního ústavu Ostrava Michal Pistolas.

Rtuť tak zůstává nadále problémem přes striktní omezení jejího používání v Evropě a Severní Americe, kde zůstanou hladiny rtuti v prostředí zřejmě po dlouhou dobu nadlimitní. Z těchto důvodů je velmi potřebné přesné a citlivé sledování výskytu ve všech složkách životního prostředí včetně potravin. Tyto požadavky jsou schopny splnit pouze nejmodernější analyzátory.

Jeden z nich je teď v Ostravě. „Náš zdravotní ústav zakoupil nový rtuťový analyzátor MA-3000 vyrobený Japonskou firmou Nippon Instrument Corporation, který se řadí ke světové špičce v dané oblasti,“ uvedl Pistolas.

Přístroj je schopen stanovit množství rtuti s velmi vysokou citlivostí v široké škále matric pevných i kapalných vzorků, například ve vodách, půdách, olejích, odpadech, potravinách, tkáních a dokonce i v plastech. Ve vodných vzorcích lze rtuť stanovit už na koncentrační úrovni 0,05 µg/l (50 ppt). Analyzátor proto splňuje nejpřísnější legislativní nároky na citlivost.

Měření rtuti zajišťuje Centrum hygienických laboratoří při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě. Více informací najdou zájemci na webu www.zuova.cz.