Ne vždy je snadné se zorientovat ve všech zákonech a městských vyhláškách, zvlášť když každé znění je jiné – protikladné.

Do roku 2021 nebyl v Ostravě s odkládáním vánočních stromků k popelnicím a kontejnerům problém. Od roku 2021 však město začalo kvůli změně zákona o odpadovém hospodářství upozorňovat na zákaz odhazování použitých vánočních stromků k popelnicím.

Tragická událost na ulici A. Gavlase v městské části Ostrava-Dubina, 3. ledna 2024
Tragická událost v Ostravě. Žena vypadla z okna panelového domu

„Každý je povinen nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným zákonem. Uvedené povinnosti není možné plnit jinak než prostřednictvím sběrných dvorů, zařízení určených k nakládání s odpady, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob, pytlového způsobu sběru nebo kombinací uvedených způsobů,“ informovala před rokem mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná, jak to bylo minulý a předminulý rok.

Jednotlivé obvody situaci řešily různě. Někde upozorňovali na hrozbu pokuty, jinde shovívavě připustili, že stromky i tak odvezou – ale že četaři budou při úklidu chybět jinde, ať s tím lidé počítají.

Novela vyhlášky umožní mobilní svoz bioodpadu

Pro letošek už mohou být lidé na sídlištích a v bytových domech v klidu, nastává totiž další, nyní vítaná změna. A to nová městská vyhláška, kterou zastupitelé schválili na posledním loňském zasedání.

Setkání odborářů s medii před podnikem Liberty Ostrava , 27. listopadu 2023, Ostrava.
Liberty chce férovou cenu energií, Tameh dlužnou částku. A zaměstnanci sedí doma

„Novela této normy mimo jiné zavádí i možnost mobilního svozu biologického odpadu, což v praxi znamená, že město může zavést i systém svozu vánočních stromků,“ vysvětlila Gabriela Pokorná. Městská odpadová společnost OZO Ostrava bude stromky svážet od kontejnerových stání v blízkosti sídlištní a bytové zástavby tam, kde stojí kontejnery o objemu 1 100 litrů. A to od 2. ledna do 16. února.

„Jsem rád, že se nám při jednáních na Ministerstvu životního prostředí České republiky podařilo změnit názor na porušování zákona o odpadech při odkládání vánočních stromků způsobem, který byl praktikován dlouhá léta a probíhal pouze po omezenou dobu na začátku každého roku,“ uvedl ke změně náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč.

Bojovník MMA se u soudu přiznal.
Z výšin Oktagonu až před soud. Známý bojovník MMA s pouty na rukou

Město tak získalo oporu pro další ekologické využití odložených stromků, jako tomu bývalo dříve. „Tento systém je tím nejjednodušším a nejlevnějším způsobem, jak svým občanům umožnit odložit vánoční stromek v souladu s legislativou i s ohledem na životní prostředí. Změnili jsme tedy naši odpadovou vyhlášku, která nám tak umožní svoz vánočních stromků uskutečnit v předem daném čase a stanoveným způsobem,“ dodal Boháč.

Před odložením vánočního stromku na vybrané místo je nutné stromek kompletně odstrojit a zbavit všech kovových a dalších součástí. Stromky budou sváženy na městskou kompostárnu a použity pro výrobu kompostu. Obyvatelé rodinných domů nadále „porcují“ stromky do své nádoby na bioodpad, odkládají je do sběrných dvorů, případně je využijí jako palivo.