Obchvat Frýdku-Místku

Čilý ruch panuje na výstavbě obchvatu Frýdku-Místku. Během první etapy se před koncem roku 2020 podařilo převést dopravu z původní trasy dálnice D56 na nový most. „Leden a únor doprovázely velmi nízké teploty, přesto stavba probíhala technologiemi, které zima nijak neovlivnila. V březnu mráz neustoupil, proto musí být řada činností přizpůsobena,“ uvedl Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Probíhalo betonování, nyní se znovu rozběhly zemní práce a po nezbytné jarní údržbě bude pokračovat návoz materiálu do násypů. Podle zástupců ŘSD se v roce 2021 očekává zhruba dvojnásobný stavební výkon, což se projeví zvýšenou dopravní zátěží poblíž stavby, která by měla být zprovozněna v příštím roce.

Kolem Karviné

Přes zimu se pracovalo i na novém obchvatu Karviné, aby dokončená novostavba pozemní komunikace mohla co nejdříve sloužit jako jihozápadní odklon dopravy zatěžující občany. Průtahem Karviné zatím denně projíždí více než šestnáct tisíc aut denně.

Řešením je podle zástupců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) novostavba silnice I/67 vedená územím bývalé důlní činnosti. Hlavní trasa obchvatu měří 2975 metrů a součástí bude nový most, podchod pro pěší, mimoúrovňové křížení i protihlukové stěny. „V těchto dnech stále probíhá realizace vertikálních geodrénů, buduje se přeložka koryta Darkovské Mlýnky a zhotovitel začíná s realizací první vrstvy násypů,“ uvedl Miroslav Mazal z ŘSD. Úplné zprovoznění jihozápadního obchvatu Karviné je předpokládáno na přelom roků 2022/2023.

Dočká se i Bruntál

Již za několik let se dočkají obchvatu i obyvatelé Bruntálu. Zahájení stavby je předpokládáno v roce 2023, s uvedením do provozu se počítá o tři roky později. Hlavní trasa silnice I/45 bude měřit 4861 metrů a povede terénními zářezy i po násypech z důvodu směřování zvlněným územím.

Součástí projektu jsou protihlukové stěny v celkové délce 618 metrů. Cena první etapy východního obchvatu Bruntálu je odhadována na 615 milionů Kč bez DPH. Podle Miroslava Mazala z Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) se první etapa stavby východního obchvatu Bruntálu nachází v obvyklém stádiu vykupování přibližně šedesáti potřebných pozemků.

Rampy silnice I/48

Před několika dny se stavbaři vrátili na opravované rampy silnice I/48 ve Frýdku-Místku. Rekonstrukce nájezdů a sjezdů v Hlavní třídě byla zahájena loni, kdy se stihla ještě před zimou dokončit opravu jižních ramp. Po zimní přestávce práce přechází na severní rampy frekventované estakády.

„Harmonogram stavebních činností plánovaný do konce roku bude důvodem úplné uzavírky sjezdu i výjezdu silnice I/48, tím pádem nebude možné sjet od Frýdku směrem ke sportovní hale Polárce a nebude umožněn ani výjezd od této haly ve směru na Místek. Značená objížďka povede stejně jako loni přes třídu T. G. Masaryka a ulici Nádražní,“ uvedl Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s tím, že oprava severních ramp potrvá do konce letošního roku.

Na problematický úsek mezi Stříteží a Rakovcem ještě vloni upozorňovaly dopravní značky. Foto: ŘSDNa problematický úsek mezi Stříteží a Rakovcem ještě vloni upozorňovaly dopravní značky.Zdroj: ŘSD

Oprava ve Stříteži

V pondělí bude zahájena plánovaná oprava silnice I/68 v úseku Střítež – Rakovec na Frýdecko-Místecku. Proběhne celková rekonstrukce povrchu mezi kilometry 3,8 a 6,2, kde se průběžně objevovala celá řada problémů a škod. Mezi ně patří staré vysprávky, četné trhliny, trvalé deformace, vyjeté koleje anebo ztráta makrotextury. Provoz bude řízen kyvadlově semafory, volný kyvadlový pruh řízený semaforem v obou směrech. Ukončení všech oprav se předpokládá v srpnu.