DENÍK SLEDUJE

Rok se opět posunul k období, kdy Ostravsko nejvíce trápí inverze. A učitelé mateřských škol mají zase o jednu povinnost navíc. Než vyrazí s dětmi ven, musí zjistit, kolik škodlivin je v ovzduší.

Obvykle volají meteorologům nebo kontrolují stav ovzduší na internetu. V těchto dnech je prachu ve vzduchu tolik, že dlouhé procházky nepřipadají v úvahu. A situace se do konce týdne nemá zlepšit.

Po svačině voláme

„Ráno poslouchám informace o ovzduší v rádiu. A po dopolední svačině pak obvykle voláváme na číslo 596 900 265, abychom měli čerstvé informace,“ říká zástupkyně ředitelky Mateřské školy Komerční ve Slezské Ostravě Vlasta Knopová.

Číslo na záznamovou linku meteorologů, kde informují o aktuálním stavu znečištění ovzduší, má v hlavě. V následujících měsících ho totiž bude používat často.

„Při situacích, jako je nyní, krátíme pobyty dětí venku. Dnes jsme byli s dětmi na chvilku na naší školní zahradě. Na procházku jsme nešli, ať děti nemusejí dýchat ještě výfukové plyny z aut,“ uvedla Knopová s tím, že pokud se hodnoty znečištění ještě zhorší, ven nechodí vůbec. „A nemůžeme pak ráno ve školce ani pořádně vyvětrat,“ podotkla.

Také ředitelka Mateřské školy v Radvanicích Dana Lérová informace o stavu ovzduší pravidelně sleduje. Nejčastěji na internetu, který mají ve školce k dispozici. „Hlídáme si to, vždyť jsme tady na ráně. To nepříjemné období teď začíná a bude trvat půl roku,“ vysvětlila. „Třeba dnes děti byly venku, ale šly jenom na výstavu. Uvítala bych přesné informace, jaké aktivity při jakých hodnotách znečištění si můžeme dovolit. Budu teď kvůli tomu volat dětské lékařce,“ dodala Lérová.

Ředitelé a učitelé škol se při informování o smogové situaci spoléhají na vlastní pozornost. „Jsou to samostatné právní subjekty, řídí a regulují si to sami. Žádná nařízení z naší strany nedostávají,“ sdělila vedoucí odboru majetkového, bytového, školství a kultury městského obvodu Radvanice a Bartovice Ludmila Tikovská.

Na stránkách úřadů

Informace o aktuálním stavu ovzduší zveřejňuje kromě meteorologů na svých stránkách také město nebo krajský úřad. „Už při překročení hodnoty prachu sto mikrogramů na metr krychlový zasíláme mimo jiné všem obecním úřadům informace, jak nepříznivě se situace vyvíjí, s prosbou, aby ji předali mateřským školám, ale i domovům důchodců. Pokud hodnota přesáhne 150 mikrogramů, tak už je opravdu důležité, aby hlavně starší lidé, děti a nemocní omezili pobyt ve venkovním prostředí,“ dodal Marek Bruštík z krajského úřadu.

KARVINSKO: Na Bohumínsku naměřili až 400 mikrogramů prachu

Teplotní inverze znemožňující proudění vzduchu drží při zemi všechny škodliviny, které v regionu produkuje průmysl, automobily i domácí a teplárenské kotle na tuhá paliva.
Od neděle je region díky inverzi zanesen mikroskopickými prachovými částicemi. Mezi nejvíce zaprášenými lokalitami jsou Bohumín a sousední Věřňovice. Zvýšená prašnost stále panuje v Orlové, Havířově i Karviné. Naopak lidé v Českém Těšíně a překvapivě i v Třinci mohou dýchat bez omezení.

Koncentrace prachu se opět zvýšily ve středu večer. Nejvíce naměřila stanice v dolnolutyňských Věřňovicích, kde bylo kolem 21. hodiny 398 mikrogramů prachu. V této sezoně je to zatím nejvyšší hodnota, která však bude jistě v průběhu zimy několikrát překonána. V období těžké inverze nejsou výjimkou situace, kdy stanice zaznamenávají až 600 mikrogramů, výjimečně i 800 mikrogramů.
Přestože se ve středu ráno a dopoledne koncentrace prachu snižovala, stále zůstávala nad limitem.

V regionu platí vyhlášená regulace průmyslových provozů, které jsou zdrojem prašnosti. Odvolána bude až ve chvíli, kdy se hodnoty pro polétavý prach udrží pod limitem po dobu celých 24 hodin.

Čtyřiadvacetihodinový průměrný limit pro prach je stanoven na 50 mikrogramů v krychlovém metru vzduchu. V Bohumíně a Věřňovicích však ve čtvrtek prašnost dosahovala průměru 200 mikrogramů. Vyhlídky na odvolání regulace proto zůstávají v nedohlednu. (bb)

KOMENTÁŘ IVANA HOFFMANA

Špatný vzduch

Na Ostravsku se opět nedá dýchat. Povolené limity polétavého prachu jsou trojnásobně překročeny a kvůli setrvale špatným rozptylovým podmínkám se to jen tak nezlepší.

Zdraví lidem devastuje topení, automobilizmus a těžký průmysl. Netopit v zimě nepřipadá v úvahu, chodit pěšky se chce málokomu a průmysl dává lidem práci, čili peníze na živobytí. Proto je nouze o účinná řešení a místo toho se dávají hraběcí rady. Třeba nekouřit v kouři anebo si kupovat vitamín C. Vypadá to, že lidé v tomto regionu mají na výběr jenom zvyknout si, anebo se odstěhovat.

Jenomže co člověku v minulosti nezbývalo, než brát jako osud, má dnes poměrně dobrou šanci ovlivnit. Je to dáno technologickým pokrokem a demokratickým uspořádáním společnosti. Pokud by čistý vzduch byl pro lidi prioritou, 50 mikrogramů polétavého prachu by v metru krychlovém prostě nebylo. To, na co se vymlouváme, dokazuje, že čistý vzduch naší prioritou není. Kvůli čistému vzduchu je málokdo ochoten změnit svůj životní styl, bydliště či práci. Podobně je tomu například s hlukem, jehož omezení rovněž není takovou prioritou, abychom se kvůli ní omezovali.

Paradoxem současné civilizace je, že exaktními informacemi o tom, co mu škodí, disponuje člověk, který s takovými informacemi neumí anebo nechce rozumně naložit. Člověk je důvodně podezřelý, že k čemu byl kdysi nucen, dnes si dobrovolně volí. Pokrok spočívá v tom, že v kouři, co nás dusí, jsme se zařídili o něco pohodlněji, než naši předkové. Jediné, co tu nehraje, je naše sebelítost. Z neznámého důvodu setrvale reptáme, že těch miligramů polétavého prachu je v krychlovém metru moc. Je jich tam ale přesně tolik, kolik jich tam my vypustíme.

Plicní lékařka Martina Vašáková z Pneumologické kliniky pražské Thomayerovy nemocnice řekla Deníku:

Meteorologové varují v mnoha částech České republiky před smogem. Jak se může podepsat na našem zdraví?

To, že inhalujeme škodlivé látky, způsobuje stav podobný intoxikaci. Je to navíc přímé dráždidlo dýchacích cest. To znamená, že látky ve chvíli, kdy se dostanou na vlhký slizniční povrch, působí jako kyseliny. Dráždí a zhoršují tak příznaky chronických plicních onemocnění. Člověk je navíc náchylnější k infekcím, protože má poškozenou sliznici. Může pak lehce chytit třeba chřipku.

A co alergie?

Smog alergie sám o sobě nevyvolává, ale pokud máte astma, může ho zhoršit.

Pro které lidi představuje smog největší riziko?

Může se podepsat na zdraví lidí, kteří mají plicní nebo srdeční onemocnění. V riziku jsou tedy hlavně pacienti s astmatem, chronickou bronchitidou, chronickou plicní obstrukční nemocí nebo s ischemickou chorobou srdeční. Ohroženější je obecně starší populace.

Jak dlouho musíme znečištěný vzduch dýchat, aby naše zdraví poznamenal?

Závisí na koncentraci a složení škodlivých látek, takže nejde jednoduše říci, že uškodí třeba 15 minut v takovém prostředí. Je třeba znát konkrétní situaci.

Můžete dát nějaká doporučení těm, kdo v postižených oblastech bydlí?

Lidé by měli co nejméně chodit po ulici, a pokud možno nevětrat. Jinak jde působení smogu zabránit těžko, ale je třeba stav nezhoršovat ještě kouřením nebo ježděním autem.

Ptala se Michaela Koubová