Ta získala tři sta tisíc korun na opravu prameniště od ostravského magistrátu.

„Z hlavní cesty byly k prameništi v roklince vybudovány schody se zábradlím. Svah byl proti sesuvu a vodní erozi zabezpečen opěrnou zídkou se zpevněným chodníkem. Přímo v prameništi byla zřízena dvě odběrní místa, kde si mohou občané pohodlně a bezpečně nabrat vodu do svých nádob," řekla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská s tím, že v okolí byly také vysázeny nové stromky a u cesty nad prameništěm vznikl dřevěný altánek se stolem a lavičkami.