Spalovna je sice mezi Mariánskými Horami a Lhotkou, nicméně občanská iniciativa Dýcháme v Ostravě svolává první z protestních mítinků na úterní odpoledne na daleko dostupnější a frekventovanější místo. Do centra k Nové Karolině. 

Přicházejí lidé s transparenty, hesly, petičními archy, objevuje se obrovská vlajka s plynovou maskou.

Nespokojení se nerozpakují přiznávat, že hodlají vyvíjet nátlak na společnost SUEZ CZ, aby si své plány „rozmyslela“. Měla by podle nich naslouchat mínění obyvatel Ostravy. „Nabízí se zde dostupné a ve srovnání s Prahou i Brnem levnější bydlení, ale ovzduší může být pro některé kamenem úrazu,“ míní Martin Kopáček, jež se tady přistěhoval právě z Brna.

Teď stojí univerzitní pracovník se Zábřehu s Michaelou Halfarovou a Michalem Fellerem v čele formujícího se veřejného odporu proti rozšíření kapacity spalovny.

„Už teď největší v celé republice a má kapacitu pětadvacet tisíc tun ročně. Odpady z Ostravy vytěžují jen její třetinu… a měla by spalovat o patnáct tisíc tun nebezpečných odpadů více?“ konstatuje. 

Jako jeden z argumentů slouží protestujícím model spalovny, který vytvářejí podle fotografií. Prý i propozičně. „Sklad je nejdůležitější,“ upozorňují s odkazem na jeho velikost. Na happeningu se objevují občansko-právní aktivisté, ekologové, ale i obyvatele Mariánských Hor a Hulvák. Upozorňují, že se nechtějí dusit a ani žít v „popelnici Česka“, kde se vozí smetí.

„Město i obvod jsou proti, ale nebyli vyslyšeni. A proto chceme být slyšet my!“ popisuje Kopáček smysl iniciativy Dýcháme v Ostravě (má i svůj stejnojmenný facebookový profil).

Její zástupci vyzývají hejtmana a zastupitele kraje, aby zabránili rozšiřování spalovny, a společnost SUEZ CZ, aby od svého záměru upustila. Podpisy pod peticí mají vše podtrhnout.

Představitelé obvodu Mariánské Hory a Hulváky odmítajícího také větší spalovnu se na happeningu neukazují, iniciativě ale drží pěsti a chtějí mít petiční archy na radnici. Kvůli „závaznému stanovisku“ Ministerstva životního prostředí ČR povolujícího rozšiřování linky CENNZO ženou stát k soudu.

„Napadáme závaznost rozhodnutí,“ říká starosta Partik Hujdus.