„Převládá radost, že se podařilo dokončit rekonstrukci, která nebyla jednoduchá. Dělníci zde ale poctivě pracovali," pochválil před rokem práci stovek stavebníků nejrůznějších profesí, kteří se na opravách postupně podíleli, biskup Diecéze ostravsko-opavské František Václav Lobkowicz.

Původně byly náklady vyčísleny na 100 milionů korun, nakonec se je podařilo snížit na 68 milionů. „Rekonstrukce se připravovala deset let. Dlouho se ale nedařilo na ni získat dostatek finančních prostředků," vysvětlil tehdy projektový manažer biskupství Miroslav Přikryl. Zlom nastal v době, kdy biskupství získalo dotace z Evropské unie, pomohla veřejná sbírka, restituce a dary.

Architektem rekonstrukce se stal Tomáš Šonovský a nejtvrdším „oříškem" celé stavby bylo podle něj, když po postavení lešení zjistili, že konstrukce věží není dřevěná, jak se předpokládalo, ale ocelová, a navíc pěkně zkorodovaná. A přidala se další zapeklitost keramická podlaha. Dvanáct set čtverečních metrů kachliček o dnes atypických rozměrech 16 na 16 centimetrů, pro jejichž zhotovení museli najít speciálního výrobce. Vše se ale nakonec podařilo…

Od té doby se v katedrále uskutečnila spousta akcí. Na počátku prosince byla otevřena Brána milosrdenství, a to s přístupem i pro vozíčkáře. Svaté brány jsou v mimořádném roce otevřeny v římských bazilikách a katedrálách po celém světě. Projít Bránou milosrdenství a s kajícím srdcem poprosit ve svátosti smíření Boha o odpuštění je smyslem Svatého roku milosrdenství, který na rok 2016 vyhlásil papež František.

katedrále začala fungovat také stálá zpovědní služba, svatostánek byl nominován na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost) za rok 2015, proběhla výstava zakládající papežské buly, kterou byla diecéze založena, biskupovy mitry, berly a kříže, koncert ke 20. výročí založení diecéze, z posledních pak výstava Člověk a víra.