„Manžel nemůže, pracuje. Ale už nás letos stihl dvakrát hodit do kostela autem, máme to sice jen asi kilometr, ale potmě a v zimě,“ líčí Markéta (40). Nejmladší dcerka, teprve roční Verunka, zůstává doma. Hlídá ji babička, která ovšem ještě vloni absolvovala s rodinou většinu z osmnáct rorátů.

„Letos vychází stejný počet. Chtěli bychom je stihnout všechny,“ popisuje Markéta.

Roráty sloužené knězem Bohuslavem Novákem nebo kaplanem Petrem Eliášem bývají vždy od pondělí do čtvrtka v 6.45 ráno. V sobotu pak o hodinu později. Výjimkou jsou pátky, kdy se konají v 18 hodin.

Tma je každopádně v obou případech a především děti si užívají průvod s lampičkami setmělým kostelem sv. Jana Nepomuckého. „A zpíváme krásné chorály,“ říká Markéta s tím, že věřící na těchto bohoslužbách očekávají příchod Ježíše Krista. Kněží tam též čtou na pokračování adventní příběhy.

Dětem se samozřejmě z teplých postelí občas nechce, nicméně v kostele to mají vyřešeno motivací. „Nakonec vyrazíme, aby jim nic neušlo. Kněz jim dává denně kartičky s otázkami a z nich losuje o sladkosti,“ uvádí Markéta, obávající se spíše onemocnění potomků nežli jejich nechuti k rorátům.

Ty ve Staré Bělé navštěvují především maminky s dětmi, senioři a farníci, kteří si dokážou skloubit s pracovními povinnostmi - třeba jeden z kantorů místní školy. Ranní adventní mše ani nebývají dlouhé, vždyť je po nich vyučování. Školáci navíc před ním stíhají i snídani podávanou přímo na faře.

„Vánoční čas pro nás znamená nejen pohodu a klid, čas strávený s rodinou, ale také oslavu narození Ježíše Krista. Vždyť adventem začíná nový církevní rok,“ vysvětluje Markéta. Letos už má aktivní starobělská farnost v tomto čase za sebou i sbírku pro Charitu a dílničku s výrobou adventních věnců.

RORATE = ROSU DEJTE
Tradice adventních liturgickohudebních ranních mariánských mší sahá prý do časů vlády císaře Karla IV.
Říká se, že typicky české zpěvy doprovázející tyto bohoslužby jsou v evropských poměrech rarita. Úpadek rorátů přinášejí josefínské reformy v roce 1783, a zejména komunistická totalita v letech 1948 až 1989. Pavel Siuda z pozice mluvčího Ostravsko-opavské diecéze poznamenává, že i v Ostravě se roráty slouží zřídka. A to letos pouze v kostelích ve Staré Bělé, Třebovicích, Přívoze a katedrále Božského Spasitele.
Nejčasnější jsou v kraji v Ludgeřovicích a Mořkově, začínají už v 6 hodin ráno!