Miroslavu Gončarovi a Miroslavu Režnerovi se podařilo jako posledním z původních obyvatel zajít do kdysi železničářské kolonie v Přívoze. Lépe řečeno toho, co z ní v polovině ledna zbylo.

"Tady stávalo agitační středisko, kde se promítaly filmy,“ ukazoval Režner kamarádovi z dětství Gončarovi. Ten ho naopak upozornil, že na opačné straně chodívali nakupovat do potravin a do lékárny (později ji vystřídala hospoda).

Mirkové - letos oba oslaví devětasedmdesáté narozeniny - žili na Přednádraží od dětství, byli i spolužáky. Jejich tátové pracovali na dráze, ostatně jako svého času většina zdejších živitelů rodin.

„Tu demolici jaksi nemůžeme vydýchat,“ tvrdili. Okolo nich v půlce třetího lednového týdne jezdilo několik bagrů a poctivě bouralo zbytky všech už stržených činžáků. „Vidíš, tu jsme bydleli my, tady tchán…“ pokoušel se v troskách orientovat Režner, jehož manželka Marcela je taktéž místní.

Oba dnešní senioři strávili na Přednádraží přes dvacet let; nyní se přišli podívat na jeho zkázu z Hrabůvky. „Krásný příklad, jak končí to multikulturní soužití!“ říkali k osudu „rodné“ lokality. V té panoval klid právě do příchodu nepřizpůsobivých.

„Došlo to tak daleko, že si tady lidé už nemohli nic ani zasadit. A to tu bývaly krásné a udržované zahrádky. Tchánovi dokonce ukradli skleník, viděl z okna, jak ho odnášeli,“ popsali poměry v místě, jež s nostalgií nazývali i německy Vorbahnhof.

Z dvanácti cihlových činžáků z roku 1910 při jejich návštěvě zbyly přízemní části, demoliční čety postupovaly rychle. Pouze vodojem sloužící kdysi parním lokomotivám odolal zatím. Dělníci tvrdili, že je za hranicí životnosti a zbourají ho také.

Co tam bude dále, se neví.

Ostravské opravny a strojírny coby vlastník pozemků totiž nereagovaly na žádost o vyjádření k jejich dalším plánům. Svého času se proslýchalo, že by se tady mohly rozšiřovat provozy pro servisování železničních vozů.

Fotogalerie: Demolice Přednádraží

Rodáci se dodnes scházejí

Podniky na dohled od Přednádraží někdejší starousedlíci pro své každoroční srazy zavrhli už kvůli skladbě okolních obyvatel. Našli si Pivovarskou pivnici na Fifejdách, kde se pravidelně scházejí v počtu několika desítek vždy ve druhém čtvrtletí.

„Patříme k lidem, kteří tato setkávání dřívějších sousedů spunktovali,“ konstatovali Režner s Gončarem. Syn druhého z nich Tomáš založil webovou stránku (www.prednadrazi.wz.cz) určenou pro rodáky a obyvatele teď už prakticky neexistující přívozské lokality.

Zkáza po špatné privatizaci?

Lukáš Semerák se zabýval Přednádražím jako radní Moravské Ostravy a Přívozu. „České dráhy ty domy prodaly místo toho, aby do nich investovaly. Špatná privatizace byla fatální chybou, která odstartovala celou likvidaci této lokality,“ nechal se slyšet s tím, že za zbytek může sociální byznys.

Neboli podnikatelé, kteří činžáky také dále neopravovali. Naopak do nich sestěhovali spoluobčany zvyklé například topit parketami či odnášet do sběrny vše kovové včetně elektrických vodičů vyškubaných ze zdí… „Zkáza tím byla dokonána. Slušní lidé se vystěhovali a domy sloužící více než sto let prošly v řádech několika roků rychlým destruktivním procesem,“ prohlásil Semerák.

Nynější zastupitel centrálního obvodu i města upozornil, že s Přednádražím zmizel také další kousek historie vždyť Ostrava za svůj rozvoj vděčí nejen šachtám a železárnám, ale i Severní dráze Ferdinandově. Právě pro železničáře se totiž domy na Přednádraží postavily.

Obvodu patří jen kousíček

Moravská Ostrava a Přívoz zbourala nepřizpůsobivými vybydlený činžák jako první a dnes obvodu patří na Přednádraží jen kousek pozemku.

„Demolice ostatních domů byla nařízena kvůli tomu, že se nacházely ve špatném stavebně-tech- nickém stavu a byly v nich nevyhovující hygienické podmínky,“ oznámila Jana Pondělíčková z radnice s tím, že majitel (podnik Ostravské opravny a strojírny) má povinnost ohlásit dokončení demoličních prací stavebnímu úřadu.

Ten provede kontrolu splnění podmínek vydaných rozhodnutí k demolici. Ostravské opravny a strojírny každopádně nepožádaly centrální městský obvod o odkoupení části jeho pozemku a také neoznámily, co s ním mají v úmyslu.

„Předpokládáme, že se ozvou a předloží své záměry,“ doplnila Pondělíčková.