Profesor Krhut nastoupil do ostravské fakultní nemocnice v roce 1992, ihned po promoci na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Původně se chtěl věnovat ORL nebo gynekologii, nakonec si ale zvolil jako obor urologii.

Už od počátku své profesní kariéry se zaměřuje na funkční urologii, která se zabývá zejména diagnostikou a léčbou poruch funkce močového měchýře a pánevního dna. V této oblasti dosáhl řady mezinárodních úspěchů.

close Profesor Jan Krhut. info Zdroj: FNO zoom_in Profesor Jan Krhut.

„Jako první na světě jsme například publikovali práci, která ukazuje, která centra v mozku se podílejí na řízení vyprazdňování močového měchýře. Při tomto výzkumu jsme použili unikátní spojení urodynamického vyšetření, které monitoruje funkci močového měchýře se synchronně prováděnou funkční magnetickou rezonancí mozku,“ uvedl Krhut a pokračoval: „Výsledky našeho výzkumu byly publikovány v prestižním americkém časopisu The Journal of Urology. Myslím si, že i to přispělo k mému jmenování profesorem, které vnímám jako jakési zadostiučinění, že ta skoro třicetiletá snaha posunout Urologické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava na úroveň klinického pracoviště, byla alespoň částečně úspěšná.“

Profesor Krhut je milovníkem cestování a také chůze. Za jednu z nejlepších věcí, které ve svém životě udělal, považuje svatojakubskou pouť do Santiaga de Compostela, kterou podnikl v roce 2016, a při níž přešel pěšky napříč celým Španělskem z Pyrenejí až ke břehům Atlantského oceánu. „37 dnů, 7 hodin a 15 minut byly mým dopravním prostředkem jen vlastní nohy. Můžu to všem doporučit. Je to naprosto dokonalý způsob, jak si vyčistit hlavu a prospět svému duševnímu zdraví. A to i pro ty, pro něž tato pouť nemá duchovní rozměr,“ uvedl Jan Krhut.

Po jeho jmenování profesorem je tak v čele klinik a ústavů FN Ostrava už 7 lékařů s nejvyšší vědeckou hodností.