Mateřská škola Sluníčko se nachází v ulici Bohuslava Martinů v Ostravě-Porubě.

„Jsme mateřská škola rodinného typu se sníženým počtem dětí ve třídách, což přináší individuální přístup a pohodovou atmosféru. Pracujeme na tom, aby se naše školka stala pro dítě druhým domovem, ve kterém se cítí bezpečně a šťastně,“ říká ředitelka školky Michaela Slívová.

MŠ Sluníčko se soustředí na netradiční aktivity, ke kterým patří například spolupráce s MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava, canisterapie, tvorba eko zahrádky, atletika nebo bruslení. Děti také navštěvují divadla, přírodovědná centra, areál Dolních Vítkovic, knihovny, rádia či planetárium.

„Snažíme se také úzce spolupracovat s rodiči, o čemž svědčí i pravidelná a oblíbená akce Čtení otců. Naším cílem je zabezpečit dětem prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a příjemně a dát jim tak možnost objevovat své vnitřní hodnoty v pozitivním soužití se světem okolo sebe,“ dodává Michaela Slívová.  

Příště: MŠ logopedická v ulici U školky, Ostrava